เขมรเตรียมเปิดปราสาทพระวิหารให้คนไทยเข้าชม

558000012742601
ฟิฟทีนมูฟ — เขมรเตรียมเปิดเขาพระวิหารให้คนไทยเข้าชม หลัง ผบ.กลล.สุรนารี เข้าพบ สเร็ย ดึ๊ก เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่ไม่สะดวกใจให้ขึ้นทางประตูเหล็กใกล้มออีแดงตามที่ไทยขอ

จากกรณีที่ พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ ๒ นำนายทหารผู้บังคับหน่วยชุดเฉพาะกิจที่ ๑ กองกำลังสุรนารี ประจำพื้นที่พระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เข้าพบหารือกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดย พล.อ.สเร็ย ดึ๊ก ที่จุดประสานงานจุดประสานงานห้าบวกห้า บนพื้นที่เขาพระวิหาร การพบปะครั้งดังกล่าวมีการหารือในประเด็นการรักษาความสงบชายแดน ส่งเสริมการค้า การรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยว สำหรับประเด็นการท่องเที่ยว ฝ่ายไทยเสนอให้มีการเปิดให้คนไทยขึ้นชมประสาทพระวิหารผ่านช่องประตูเหล็ก ซึ่งฝ่ายกัมพูชารับปากนำไปหารือกับผู้นำระดับสูง

ล่าสุด (๑๖ พ.ย. ๕๘) แหล่งข่าวจากพระวิหารแจ้งว่า พล.อ.สเร็ย ดึ๊ก ได้อนุญาตให้คนไทยขึ้นเที่ยวชมปราสาทพระวิหาร แต่ต้องขึ้นจากฝั่งกัมพูชาโดยเข้าทางจุดผ่านแดนที่ถูกต้อง ผู้นำระดับสูงของเขมรไม่สะดวกใจที่จะให้เข้าชมจากประตูเหล็กตามที่ฝ่ายไทยเสนอ นอกจากฝ่ายไทยจะยินยอมเปิดจุดผ่านแดนที่ช่องตาเฒ่าซึ่งอยู่ใกล้กับเขาพระวิหาร

ก่อนหน้านี้ฝ่ายกัมพูชาได้พยายามเจรจาขอเปิดช่องตาเฒ่าเป็นจุดผ่านแดน ซึ่งฝ่ายไทยโดยจังหวัดศรีสะเกษรับทราบ แต่เรื่องคืบหน้าเนื่องจากต้องมีการประชุมกันหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และความพร้อมของทั้ง ๒ จังหวัดว่ามีความพร้อมอย่างไร

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.