ภาคประชาชนเคลื่อนจากทำเนียบมุ่งศรีเพ็ญ

ฟิฟทีนมูฟ — เที่ยงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ ตาม กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติที่ปักหลักชุมนุมประตู ๔ ทำเนียบและเดินทางสมทบ เคลื่อนออกจากทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก มุ่งสู่ถนนศรีเพ็ญ จังหวัดสระแก้ว โดยมีรถร่วมขบวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คัน ในคณะเดินทางประกอบด้วยคนไทยจากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด นำคณะโดยคุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ คุณการุณ ไสยงาม และคุณสมบูรณ์ ทองบูราณ โดยกำหนดนัดหมายชุมนุมใหญ่ที่ถนนศรีเพ็ญ เวลาเที่ยง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔

เคลื่อนขบวนมุ่งสู่ถนนศรีเพ็ญ

การเคลื่อนขบวนครั้งนี้ทีมงานฟิฟทีนมูฟและเพื่อนพ้องเดินทางไปส่งที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากข้อจำกัดในจำนวนทีมงานและมีเป้าหมายและหน้าที่อย่างอื่นที่จะต้องดำเนินการ จึงทำได้แค่เพียงส่งเพื่อนและเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก

ม.ล.วัลย์วิภา และม.ล.ก้อย
เตรียมการรอเคลื่อนขบวน เสบียงของเฮียโต
เตรียมการรอเคลื่อนขบวน ยกเลิก MOU43
เตรียมการรอเคลื่อนขบวน เตรียมการรอเคลื่อนขบวน
15th-govt-move-sripen03 ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์
ใต้ร่มธง ช่อง 13 สัมภาษณ์
ขณะเคลื่อนขบวน ขณะเคลื่อนขบวน
เตรียมการรอเคลื่อนขบวน เตรียมการรอเคลื่อนขบวน
โลงคนขายชาติหน้าทำเนียบ ธูปและเครื่องเซ่น
15th-govt-move-sripen11ขณะเคลื่อนขบวน
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์
คนคลั่งชาติมาแล้ว คนขายชาติเมื่อไหร่จะออกไป ทำความสะอาดสถานที่

สำหรับความเคลื่อนไหวที่จังหวัดสระแก้วทีมงานจะพยายามประสานและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website