เสวนา “คณะกรรมการมรดกโลกชนวนความขัดแย้งไทย-กัมพูชา” – ส่งหนังสือร้องยูเอ็นฯ สอบยูเนสโก

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ และภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาท เขาพระวิหาร จัดเสวนาในหัวข้อ “คณะกรรมการมรดกโลก : ชนวนความขัดแย้งระหว่างไทย – กัมพูชา” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ พร้อมกันนี้ ภาคีเครือข่ายฯ โดย ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน์ เป็นตัวแทนประชาชนผู้ลงนาม ยื่นหนังสือร้องเรียนยูเนสโกไปยังยูเอ็นผ่านประธานรัฐสภา ผ่าน ส.ว. ไพบูลย์ นิติตะวัน ฐานะประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ และคณะ ๔๐ ส.ว.

siminar-viharn-52oct25

หลังประธานการจัดงานฯ นายไพบูลย์ นิติตะวัน กล่าวเปิดงานเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มการบรรยายโดยวิทยากร นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหาร โดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้ดำเนินการเสวนาและวิทยากร ซึ่ง นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. วิทยากร ได้ให้ความเห็นและทัศนะหลายประเด็น โดยเฉพาะการเรียกร้องให้รัฐบาล “เลิกแหย” ขณะที่ นายวสุ โปษยะนันทน์ สถาปนิกกรมศิลปากร และเลขาธิการสมาคมอีโคโมสไทย ให้ข้อมูลการดำเนินการและความเกี่ยวข้องของอีโคโมสไทยกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ชี้ประเด็นความไม่ชอบมาพากลของคณะกรรมการมรดกโลกและยูเนสโกไว้หลายประการ

จุดเด่นของการเสวนาเริ่มเมื่อเวลาก่อนเที่ยง เมื่อนายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ในฐานะวิทยากร กล่าวถึงกรณีฮุน เซน จะฉีกแผนที่ไทย พร้อมกันนั้นได้ฉีกแผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ ที่เขมรยึดถือ พร้อมกับแผนที่ฉบับเดียวกันทำเป็นพรมเช็ดเท้า จากนั้นบรรยายความฉ้อฉลของยูเนสโกในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ขณะที่ภาคบ่ายประชาชนผู้เข้าร่วมการเสวนาร่วมอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง

ช่วงท้าย ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน์ ในฐานะผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายฯ และตัวแทนประชาชนผู้ลงนาม กล่าวแถลงและยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การยูเนสโก ประธานคณะกรรมการมรดกโลก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบองค์กร และบุคคล กรณีความไม่ชอบมาพากลการขึ้นทะเบีนนปราสาทพระวิหาร การปฏิบัติขององค์กรยูเนสโก และตัวนางฟรังซัวส์ ริวิเยร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก

เสียงและวิดีโอการบรรยาย รวมถึงบรรยาการการเสวนาจะนำเสนอภายหลัง ประมวลภาพการเสวนาสามารถคลิกชมจากภาพขนาดย่อด้านล่าง

ข่าวเกี่ยวเนื่อง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website