เขมรยัน ๑๐ ทหารไทยถอนพ้นวัดแก้ว

ฟิฟทีนมูฟ — เขมรยืนยันไทยได้ถอนทหารออกจากวัดแก้วฯ เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา พร้อมถมสนามเพาะเพื่อเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนสำหรับสันติภาพตลอดแนวชายแดน เปิดปราสาทพระวิหารให้คนไทยเข้าชม เขมรเตรียมเปิดตลาดพระวิหารที่เชิงบันไดอีกครั้งแต่ไม่อนุญาตผู้ค้าชาวไทยตั้งร้านและค้าขาย

เว็บไซต์เอฟเวอรี่เดย์ของกัมพูชารายงานเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การพระวิหารแห่งชาติ1 ระบุว่าทหารไทยจำนวน ๑๐ นาย ประจำที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระใกล้ปราสาทพระวิหารตั้งแต่ไทยรุกล้ำพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถูกถอนออกจากวัดทั้งหมดตั้งแต่วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการข้ามแดนใกล้ปราสาทพระวิหารจะเปิดอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม นี้ เป็นเวลาสองปีครึ่งที่ด่านถูกปิดหลังไทยรุกล้ำพื้นที่

นายแฮง สุธ (Mr. Hang Soth) ประธานองค์การพระวิหารแห่งชาติกล่าวเมื่อบ่ายวันจันทร์ ระบุว่าทหารจำนวน ๑๐ นาย จากทั้งสองประเทศซึ่งประจำที่พระเจดีย์วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระได้ถูกถอนออกทั้งหมด เขาระบุอีกว่าตลาดพสาร์กรุม (Psar Krom Market) หรือตลาดพระวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่บันไดทางขึ้นปราสาทจะเปิดอีกครั้ง แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่อนุญาตให้ผู้ค้าชาวไทยตั้งร้านและจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวตามคำร้องขอของฝ่ายไทย เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำการถมสนามเพาะที่ถูกขุดขึ้นระหว่างเกิดความตึงเครียดในพื้นที่หลังจากไทยถอนทหาร

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้อ้างคำกล่าวของพลโทธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ ที่ยืนยันว่าไม่มีการถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาท

ขณะที่วารสารข่าวออนไลน์สารพัดข่าวเสรี (The Free Press Magazine ) ของกัมพูชาในประเทศนอร์เวย์ รายงานว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและองค์กรภาคสังคมเรียกร้องให้การถอนทหารของฝ่ายไทยเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการเปิดจุดผ่านแดนปราสาทพระวิหาร และเป็นข้อแลกเปลี่ยนสันติภาพตามแนวชาวแดนกับไทย

นายรุง สชุน (Mr. Rong Chhun) ประธานองค์กรครูอิสระของกัมพูชาและประธานกลุ่มสภาเฝ้าจับตาของกัมพูชากล่าวว่าเขาต้องการให้ทหารไทยทั้งหมดถอนออกจากดินแดนของกัมพูชาและเขาไม่พอใจนักกับการที่กัมพูชาต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย โดยกล่าวว่า “ตนไม่เข้าใจวจุดยืนของรัฐบาลซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างถอนทหาร ในความเป็นจริง เป็นฝ่ายไทยต่างหากที่ต้องถอนทหารออกไป ฝ่ายกัมพูชาไม่จำเป็นต้องถอนทหารใด ๆ เนื่องจากประจำการอยู่ในแผ่นดินของเราเองเพื่อต้อสู้ป้องกันดินแดน”

เจ้าหน้าที่กัมพูชาไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าเพื่อให้การเปิดจุดผ่านแดนเกิดขึ้นได้อีกครั้งและเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อสันติภาพ กัมพูชาจำเป็นต้องเห็นชอบที่จะต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ชายแดนรอบใกล้ปราสาทพระวิหาร

--------------------------------------
  1. Cambodia’s Preah Vihear National Authority []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.