เขมรเผย ๑๕ กรกฎา ครบ ๓ ปี ทหารไทยยกกำลังเข้ารุกรานดินแดน

แฟ้มภาพ: ทหารไทยเสริมกำลังเข้าพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๑ฟิฟทีนมูฟ — เขมรเผย ๑๕ กรกฎา ครบรอบ ๓ ปี ทหารไทยยกกำลังเข้ารุกรานดินแดนกัมพูชา ระบุชาวเขมรถือเป็นวันแห่งความเจ็บปวด ขณะรัฐบาลถือว่าเป็นวันที่ไทยรุกรานดินแดนเขมร  ใช้กำลังละเมิดคำตัดสินศาลโลกปี ๒๕๐๕ และธรรมนูญอาเซียน รวมทั้งข้อตกลงที่มีร่วมกัน เป็นวันประวัติศาสตร์ แต่ปีนี้รัฐบาลไม่ได้จัดงานรำลึกเป็นพิเศษ

สำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔) รายงานว่า นับตั้งแต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนมาถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๓ ปีแล้ว ที่ไทยได้ปฏิบัติตามแผนการเข้ารุกรานดินแดนกัมพูชา โดยการส่งคนไทย ๓ คน ซึ่งประกอบด้วย พระสงฆ์ แม่ชี และอาจารย์ชาวไทย การรุกรานดินแดนกัมพูชาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จากกองทัพไทย ได้ทำให้ชาวเขมรจดจำและมีความโกรธเกลียดเจ็บปวด

พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการรุกรานของทหารไทย เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ว่า ไทยมีความปรารถนาที่จะรุกรานกัมพูชา ซึ่งการรุกรานนั้นมีแผนการณ์ที่ชัดเจนมาก

ขณะที่ นายไพ ซีพาน โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า สำหรับประชาชนชาวเขมร ได้ถือเอาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นวันที่กัมพูชาเจ็บปวด หากแต่รัฐบาลกัมพูชาถือว่าเป็นวันรุกรานของทหารไทยเหนือบูรณภาพดินแดนกัมพูชา และเป็นการละเมิดคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ ซึ่งไทยได้ใช้กำลังทหาร ขัดกับธรรมนูญของภูมิภาค และเป็นการละเมิดสัญญาความตกลงร่วมกัน ที่ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติขัดแย้ง

นายไพ ซีพาน กล่าวต่อว่า วันที่ ๑๕ กรกฎาคม เป็นวันประวัติศาสตร์ในการละเมิดรุกรานของทหารไทยบนบูรณภาพดินแดนกัมพูชา สำหรับ ๑๕ กรกฎาคม ในปีนี้ รัฐบาลไม่ได้ทำพิธีรำลึกประวัติศาสตร์ที่สยามรุกรานเข้ามาในดินแดนกัมพูชาแต่อย่างใด

​สำนักข่าวซีอีเอ็นรายงานท้ายข่าวว่า การรุกรานดินแดนกัมพูชาของทหารไทย นับตั้งแต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนมาถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลาเกือบ ๓ ปี ทหารไทยได้โจมตีกัมพูชาอย่างน้อย ๑๐ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ทหารไทยโจมตีกัมพูชาครั้งแรกในพื้นที่ชายแดนปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ ๒ คน กัมพูชา ๑ คน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีทหารกัมพูชาเสียชีวิต ๓ คน บาดเจ็บ ๒ คน ส่วนทหารไทยบาดเจ็บ ๗ คน เสียชีวิต ๑ คน ครั้งที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ทหารไทยเสียชีวิต ๓ คน บาดเจ็บ ๖ คน ส่วนทหารกัมพูชาเสียชีวิต ๒ คน ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ทหารไทยบาดเจ็บ ๒ คน ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๘ เดือนเมษายน ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และล่าสุด ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๒ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website