ประชุม JWG กำหนดถอนทหารใน ๓๐ วัน หลังเก็บกู้ทุ่นระเบิดเสร็จ

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย กับ พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม กัมพูชา ร่วมกันแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ฟิฟทีนมูฟ — หัวหน้าคณะทำงานร่วมไทย-เขมร แถลงผลการประชุมครั้งที่ ๒ ระบุ ถอนทหารภายใน ๓๐ วัน หลังหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดสองฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ในเขตปลอดทหารเสร็จสิ้นและเห็นชอบร่วมกัน โดยหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดกำหนดประชุมในสัปดาห์ที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ในประเทศไทย

การประชุมคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JWG ครั้งที่ ๒ ที่ตึกวินมานสันติภาพ ทำเนียบรัฐบาลกัมพูชาในกรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ตามรายงานของสำนักข่าวซีอีเอ็นและวิทยุฝรั่งเศสสากล โดยหัวหน้าคณะทำงานของสองฝ่าย คือ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย กับ พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม กัมพูชา ได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.

พล.อ.เนียง พาต กล่าวถึงผลการประชุมว่า ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันยืนยันความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามมาตรการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความเข้าใจกัน บนมิตรภาพและความร่วมมือ โดยความเสมอภาค เท่าเทียมในผลประโยชน์ระหว่างสองประเทศ พล.อ.เนียง พาต กล่าวอีกว่า ในข้อ ๒.๑ ของผลการประชุมครั้งที่ ๑ คณะทำงานร่วมทั้งสองพยายามผลักดันความร่วมมือ เพื่อให้มีสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในเขตปลอดทหาร สองฝ่ายพยายายามที่จะรักษาและผลักดันให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน สกัดกั้นกิจกรรมทางลบที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เขตปลอดทหาร

ส่วนข้อ ๒.๒ ของการประชุมครั้งที่ ๑ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบมอบภารกิจให้กับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ของไทย และศูนย์กำจัดทุ่นระเบิด (CMAC) ของกัมพูชา เพื่อหารือกันในสัปดาห์ที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับวิธีการและแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยของคณะผู้สังเกตการณ์ร่วม  และสะดวกต่อการถอนทหารที่จะมีขึ้นภายหลัง

พล.อ.เนียง พาต กล่าวว่า เกี่ยวกับการปรับกำลังทหารนั้น ตนขอยืนยันว่าคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา หารือและแสวงหาแผนการปรับกำลังทหารด้วยความร่วมมือที่ดี การถอนทหารจะเกิดขึ้นภายใน ๓๐ วัน หลังหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิด TMAC และ CMAC ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีผลต่อการถอนทหารตามมาตรการชั่วคราวเสร็จแล้ว และเห็นพ้องกันทั้งสองฝ่าย จากนั้นก็จะได้มีการตรวจสอบโดยผู้สังเกตการณ์ร่วม

หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกัมพูชากล่าวอีกว่า สองฝ่ายได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของคณะทำงานร่วม และมีความพอใจต่อผลการประชุม สำหรับฝ่ายไทยจะต้องรายงานผลไปยังคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เพื่อจัดมาตรการตามกฎหมายของไทย ส่วยฝ่ายกัมพูชาจะรายงานไปยังคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เพื่อรายงานต่อไปยังกระทรวงต่างประเทศ การประชุมครั้งถัดไปนั้นจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา มีความสำคัญมากที่แสดงให้เห็นว่าประเทศทั้งสองมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี อยู่ร่วมกันอย่างดีในภูมิภาคและหาทางแก้ปัญหาด้วยกัน แม้ว่าคณะทำงานร่วมมีการหารือที่ยาวนาน แต่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นผลประโยชน์ของประเทศทั้งสอง สองฝ่ายยินดีต่อผลการประชุมแม้ว่าจะใช้เวลายาวนานก็ตาม

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website