ถก JWG ไทย-เขมร วานนี้ ลากยาวเลยดึกไม่ได้คำตอบถอนทหาร

ฟิฟทีนมูฟ — หารือคณะทำงานร่วม ไทย-เขมร ครั้งที่ ๒ วันแรกลากยาวเลยเที่ยงคืนโดยไม่ได้ข้อตกลง เนื่องจากฝ่ายไทยคัดค้านการกำหนดวันถอนทหาร เนียง พาต เผย มาจากการถกเถียงกันเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายในการถอนทหาร ส่วน TOR และหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ยังไม่ได้หารือ ถกต่อเช้าวันนี้

ซีอีเอ็นของกัมพูชารายงานว่าการประชุมคณะทำงานร่วม (JWG) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ที่ตึกวิมานสันติภาพ ในกรุงพนมเปญ วานนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕) ฝ่ายกัมพูชานำโดย พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วมฝ่ายกัมพูชา ฝ่ายไทยนำโดย พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานฝ่ายไทย นั้น กำหนดเดิมจะปิดประชุมในเวลา ๑๖.๐๐ น. แต่การหารือลากยาวกระทั่งเลยเวลาเที่ยงคืนโดยไม่ได้ข้อยุติ โดยกำหนดหารือต่อช่วงเช้าวันนี้

พล.อ.เนียง พาต ระบุว่าการหารือที่ยืดเยื้อดังกล่าวว่ามาจากการที่สองฝ่ายไม่สามารถเห็นชอบร่วมกันในบางประเด็น ซึ่งฝ่ายไทยได้คัดค้านก่อนจะออกแถลงการณ์ร่วมการประชุมครั้งที่ ๒ โดยเฉพาะประเด็นการกำหนดวันถอนทหารออกจากพื้นที่ปลอดทหาร คณะทำงานร่วมยังไม่ได้หารือครบทุกประเด็น หากแต่ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นชอบร่วมกันในหลายเรื่อง ยังมีเพียงประเด็นเล็กน้อยที่ยังไม่ได้หารือ ซึ่งจะหารือกันต่อในวันนี้

ประธานคณะทำงานร่วมฝ่ายกัมพูชา ระบุว่า ประเด็นที่เห็นชอบร่วมกัน คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน การสร้างความร่วมมือด้านสันติภาพ มิตรภาพและเสถียรภาพ และการพัฒนาตามแนวชายแดนสองประเทศ สกัดกั้นอาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการรักษาความสงบในจุด A B C และ D ส่วนเรื่องที่ยังไม่ได้หารือ คือการปรับกำลังถอนทหารตามมาตรการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และการเก็บกู้ระเบิดบริเวณจุด A B C และ D พล.อ.เนียง พาต กล่าวว่า อุปสรรคของการหารือระหว่างคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา ขณะนี้ มาจากการถกเถียงกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการถอนทหาร

จากเอกสารแถลงข่าวของสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา ระบุว่า จะมีการหารือกันใน ๓ ประเด็น สำคัญ คือ ๑. แผนการดำเนินการตามมาตรการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่ออกเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๒. การรักษาบรรยากาศและความสงบเรียบร้อยในเขตปลอดทหาร (PDZ) และ ๓. สองฝ่ายจะสานต่อผลการหารือคณะทำงานร่วม ครั้งที่ ๑ ที่จัดขึ้นทีกรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อนำแผนการถอนทหารและหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ร่วมขึ้นหารือ ตามที่แจกแจงในกรอบ TOR ซึ่งจะต้องให้ความเห็นชอบโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.