ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ‘อภิสิทธิ์’

ปรากฏเป็นข่าวร่วมสามสัปดาห์กว่า กรณีที่ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีเขม รยกสัมปทานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ในบล็อค ๓ หรือ Area 3 พื้นที่ซึ่งมีข้อพิพาทในการอ้างสิทธิระหว่างไทยกับกัมพูชา และเป็นปัญหาเขตแดนทางทะเลที่ต่อเนื่อง เกี่ยวเนื่องจากกรณีปราสาทพระวิหาร

554973

ต่อมาเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยและองค์กรแนวร่วม เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตฝรั่งเศส และต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ทำหน้าที่ปกป้องอาณาเขต อำนาจอธิปไตย และผลประโยชน์ชาติ โดยทำการประท้วง โต้แย้ง คัดค้านการกระทำของรัฐบาลเขมร โดยให้เร่งดำเนินการภายใน ๗ วัน ทว่า ไม่มีการดำเนินการใดหรือปฏิกิริยาใดจากนายกรัฐมนตรี

ซ้ำ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กลับแถลงว่า รอตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งที่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นมากว่า ๒ สัปดาห์ และควรต้องทำการตอบโต้ในทันที

สมัชชา

สายวันนี้ (๖ สิงหาคม) สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย โดยพลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่งเรียน และคุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ และตัวแทนภาคีเครือข่ายฯ พระวิหาร เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ทำการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีววะ ในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ต่อกรณีดังกล่าว

หห

นอกจากประเด็นดังกล่าว สมัชชาประชาชนฯ ยัง ร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ทำการตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีและการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย และให้ทำการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายโสภณ ซารัมย์ ว่ามีการระบุ “งาช้าง” ที่ได้มอบให้นายอภิสิทธิ์ ระหว่างเยือนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วไว้ในบัญชีทรัพย์สินหรือไม่

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website