นายกฯ ตื่นแล้ว (?) ขอหลักฐานการเสียดินแดนจากภาคประชาชน

เช้าวันที่ ๓๑ สิงหาคม ที่รัฐสภา ตัวแทนภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์กรณีปราสาทพระวิหาร ได้เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องต่อ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ผ่านไปยังสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด  โดยขอให้เลื่อนการพิจารณาให้ถี่ถ้วนหรือลงมติไม่ผ่านความเห็นชอบกรอบการเจรจาเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา ที่รัฐบาลเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ เพราะเป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย เนื่องจากกระบวนการเจรจาไม่โปร่งใส และมีวาระซ่อนเร้น โดยเฉพาะสาระสำคัญของเอกสารประกอบการพิจารณา คือ ร่างข้อตกลงชั่วคราวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยปัญหาชายแดนในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร อันจะเป็นเหตุให้ไทยสูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดนในพื้นที่บริเวณเขาพระวิหาร (๔.๖ ตร.กม.)

ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ และตัวแทนภาคีเครือข่ายฯ มอบข้อมูลหลักฐานการเสียอธิปไตยเขาพระวิหารโดยพฤตินัยแก่ นายเทพไท เสนพงศ์ เพื่อนำส่งนายกรัฐมนตรี

หลังจากนั้นตัวแทนภาคีเครือข่ายฯ ได้เข้าพบ นายเทพไท เสนพงศ์ โฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และมอบรายงานการศึกษากรณีปัญหาเขาพระวิหารและข้อมูลหลักฐานบ่งชี้ถึงการสูญเสียอธิปไตยโดยพฤตินัยแก่กัมพูชาไปแล้ว พร้อมด้วยบทความเรื่อง "ขณะนี้พวกเราทุกฝ่ายจะร่วมมือกันพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทย" เพื่อส่งมอบให้นายกรัฐมนตรีต่อไป โดยแกนนำภาคีเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

อนึ่ง รายงานข่าวจากภาคีเครือข่ายฯ แจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อส่งสัญญาณให้นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายกรณีเขาพระวิหารอย่างรัดกุมรอบคอบ เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จนกระทั่ง ๓๐ สิงหาคม นายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์สอบถามสถานการณ์และข้อเท็จจริงในพื้นที่จากแกนนำภาคีฯ และขอให้นำส่งข้อมูลหลักฐานล่าสุดโดยด่วน เนื่องจากรัฐสภากำลังจะมีการพิจารณาเรื่องนี้

———————————————-

รายงานโดย คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน
ตีพิมพ์ครั้งแรก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เว็บไซต์

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.