อนุมัติตั้ง สภ.ย่อยบึงมะลู มุ่งหน้าถอนทหาร

ที่ทำการ สภ.ย่อยผามออีแดง ตั้งอยู่ที่ผามออีแดง บนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารฟิฟทีนมูฟ — ภาครัฐภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เตรียมความพร้อมในการถอนทหารออกจากเขตปลอดทหาร ซึ่งจะมีขึ้นหลังประชุม GBC โดยฝ่ายทหารถอนกำลังแล้ว ๔ ครั้ง ขณะตำรวจพร้อมส่งกำลังเข้าแทนที่ ก.ตร. อนุมัติตั้ง สภ.ย่อยผามออีแดง พร้อมพ่วงหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ๓ กองร้อย รับการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่

ไทยเดินหน้าถอนทหารสนองศาลโลก

เป็นที่ชัดเจนว่าภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่นับเป็นพี่น้องร่วมชาติของกัมพูชา จะมุ่งหน้าสู่การถอนทหารออกจากเขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราวศาลโลก ที่มีพื้นที่ประมาณ ๑๗ ตร.กม. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตของไทยและครอบคลุมอาณาบริเวณ ๔.๖ ตร.กม. ของไทยใกล้ปราสาทพระวิหาร ที่ถูกกัมพูชายึดครองโดยเปิดเผย กรอบและห้วงเวลาในการถอนทหาร รวมถึงการรับผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียเข้าพื้นที่ จะมีการหารืออย่างจริงจังและชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ที่กำหนดให้มีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ที่ประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้ ระหว่างการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหน้าฉากในกำกับของ ทักษิณ ชินวัตร ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างหลบหนีโทษจำคุกในคดีฉ้อราษฎร์บังหลวง พี่ชายคนกลางของฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้แสดงความเห็นชอบกับมาตรการชั่วคราวฯ และรับปากผู้นำกัมพูชาที่จะปฏิบัติตาม นอกจากนี้ การให้สัมภาษณ์ในภายหลังของทั้งไอ้ปึ้ง สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอ๊อด ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็สอดรับไปในทำนองเดียวกัน

นอกจากนี้ ในห้วงกลางเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม ฝ่ายไทยได้ถอนทหารออกจากพื้นที่ส่วนหลังของเขาพระวิหาร ซึ่งเป็นทหารอัตรากำลังรบที่ถูกส่งเข้าประจำการระหว่างการปะทะเมื่อต้นปี พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์หนัก รถถังใหญ่และสัมภาระ รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง โดย พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ ยอมรับว่ามีการถอนทหารออกไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ คน ซึ่งแหล่งข่าวในพื้นที่ ระบุว่า ปัจจุบันฝ่ายไทยคงเหลือกำลังทหารเฉพาะอัตรากำลังปกติของพื้นที่และส่วนที่ถูกส่งมาเสริมอีกเพียงเล็กน้อย ในพื้นที่ส่วนหน้าใกล้แนวเขต ๔.๖ ตร.กม. โดยที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของ ๔.๖ ตร.กม. อยู่ในความควบคุมของกัมพูชา ที่ปัจจุบันมีรายงานจากแหล่งข่าวว่า กำลังการเร่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสำหรับกองกำลังติดอาวุธ เช่น ตำรวจ รวมถึงการาขยายตัวอย่างมากของชุมชนชาวกัมพูชาบริเวณแนวถนนวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ นับตั้งแต่หลังการปะทะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สิ้นสุด

ตั้งสถานีย่อยผามออีแดงรองรับการถอนทหาร

ส่วนแผนรองรับการถอนทหารนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติกำหนดตำแหน่งในสถานีตำรวจภูธรบึงมะลู และสถานีตำรวจภูธรโดนเอาว์ ให้มีข้าราชการตำรวจทั้ง ๒ สถานีรวม ๔๕๐ ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นระดับสารวัตร ๔ ตำแหน่ง รองสารวัตร ๑๒ ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน ๔ ตำแหน่ง ชั้นประทวนอีก ๔๓๐ ตำแหน่ง

ที่ทำการ สภ.ย่อยผามออีแดง ตั้งอยู่ที่ผามออีแดง บนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ที่ทำการ สภ.ย่อยผามออีแดง ตั้งอยู่ที่ผามออีแดง บนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ที่ทำการ สภ.ย่อยผามออีแดง ตั้งอยู่ที่ผามออีแดง บนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (ขอบคุณภาพจากแหล่งข่าว)

แหล่งข่าวฟิฟทีนมูฟให้รายละเอียดในเรื่องนี้ว่า กำหนดตำแหน่งดังกล่าวเป็นการเปิดตำแหน่งใหม่ ที่เป็นการอนุมัติแผนการตั้งสถานีตำรวจภูธรย่อยผามออีแดง (สภ.ย่อยผามออีแดง) ซึ่งขึ้นกับ สภ.บึงมะลู แต่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนเป็นของตนเอง โดยมีสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี ๑ คน พร้อมชั้นสัญญาบัตรอีก ๓ คน และชั้นประทวน ๑๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ประจำสถานีย่อยบนผามออีแดง นอกจากนี้ยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือ นปพ.อีก ๓ กองร้อย สำหรับ สภ.บึงมะลู และอีก ๑ กองร้อยสำหรับ สภ.โดนเอาว์ เพื่อดูแลพื้นที่ช่องโดนเอาว์

สภ.ย่อยผามออีแดง มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณผามออีแดง โดยการให้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนเป็นของตนเอง หมายถึงสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและส่งฟ้องศาลได้เองโดยไม่ต้องผ่าน สภ.บึงมะลู ในส่วนของ นปพ. ๓ กองร้อย แม้ยังไม่ทราบที่ตั้งแน่ชัด แต่แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการเปิดอัตรากำลังสำหรับรองรับการถอนทหารออกจากพื้นที่เขตปลอดทหาร โดยใช้ตำรวจภูธรแทนที่จะเป็น ตชด. ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นกองกำลังกึ่งทหาร นอกจากนี้ จำนวนกองร้อย นปพ. ที่กำหนดใหม่สอดคล้องกับแผนการที่จะเปิดจุดผ่านแดนใน ๓ จุด บนพื้นที่ของ สภ.บึงมะลู คือ ช่องพระวิหาร (ประตูห้วยตานี) ช่องตาเฒ่า และช่องซำแต ที่ขณะปัจจุบัน ความพยายามเจรจาขอกัมพูชาเปิดช่องพระวิหารของฝ่ายไทยล้มเหลว เพราะฝ่ายกัมพูชาไม่ยอม ฝ่ายไทยจึงพยายามเจรจาขอเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ โดยกำหนดไว้สองพื้นที่ คือ ช่องตาเฒ่า และช่องซำแต ซึ่งเป็นจุดที่การเดินทางค่อนข้างสะดวกทั้งสองฝั่ง

แม้ว่า สภ.ย่อยผามออีแดง ถูกกำหนดให้มีหน้าที่หลักในการดูแลและให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมผามออีแดงและพื้นที่เขาพระวิหาร แต่ทว่าในเอกสารโครงการตั้งสถานีย่อยผามออีแดง ที่เสนอโดยตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในส่วนของหลักการและเหตุผลว่า เป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการชั่วคราวของศาลโลก และความวิตกต่อการมีกลุ่มมวลชนของประเทศไทยรวมตัวคัดค้านคำตัดสิน จึงอาจมองได้ว่า นปพ.ที่เปิดอัตราขึ้นใหม่ นอกจากเข้ามาแทนที่ทหารแล้วยังมีบทบาทในการปราบปรามจราจล กรณีมีการเคลื่อนไหวประท้วงในพื้นที่ ซึ่ง คำสั่ง ตร. ที่ ๕๗/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ ก็กำหนดหน้าที่นี้ไว้อย่างชัดเจน

เขมรรุกฝึกตำรวจพร้อมส่งประจำการเขตปลอดทหาร

แหล่งข่าวในพื้นที่พระวิหารหลายแหล่งให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า ระหว่างรอการถอนทหาร ฝ่ายกัมพูชาได้มีการเตรียมความพร้อม โดยทำการฝึกตำรวจจำนวนหนึ่งเพื่อส่งเข้าประจำการแทนที่ทหารบนพื้นที่ปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณโดยรอบ ซึ่งการฝึกเป็นไปในลักษณะเดียวกับการฝึกทหาร โดยดำเนินการในพื้นที่ จ.เสียมราฐหรือที่กรุงพนมเปญ นอกจากการฝึกตำรวจเพื่อส่งเข้าประจำการแทนทหารในพื้นที่เขตปลอดทหารแล้ว ฝ่ายกัมพูชากำลังอยู่ระหว่างการเร่งก่อสร้างที่ตั้งและที่พักของผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย ซึ่งยังไม่ทราบชัดเจนว่าอยู่ในบริเวณใด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website