แถลงการณ์อาเซียนหลังถกขัดแย้งไทย-เขมร

ฟิฟทีนมูฟ — หลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการถกปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ประธานอาเซียนออกแถลงการณ์รายงานผลการหารือ ได้ข้อสรุปให้สองฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ ส่งผู้สังเกตการณ์ไปประจำทั้งสองฝ่ายคอยสังเกตความพยายายามของสองฝ่ายที่จะเลี่ยงการปะทะและให้เสนอรายงานอย่างเป็นกลางส่งแต่ละฝ่ายผ่านอินโดนีเซีย สนับสนุนให้เจรจาทวิภาคีโดยใช้กลไกลเดิมที่มีอยู่ทั้ง JBC GBC โดยมีอินโดนีเซียเข้าร่วม

N110222_Page_1N110222_Page_2

แถลงการณ์ของประธานอาเซียนหลังการประชุมไม่เป็นทางการรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียดังนี้

————————————————–

แถลงการณ์
โดยประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) หลังการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน จาการ์ตา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

ตามคำเชิญของประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและตัวแทน ประชุมที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ เลขาธิการใหญ่อาเซียนได้เข้าร่วมประชุมด้วย

การประชุมได้หารือพัฒนาการในภูมิภาคและนานาชาติล่าสุด รวมถึงเหตุการณ์พรมแดนล่าสุดระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทย

ในความเชื่อมโยงนี้ ตามการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรก่อนหน้า อินโดนีเซีย ประธานอาเซียน ได้บรรยายสรุปกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและตัวแทน ในผลการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียไปยังพนมเปญและกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ตลอดจนการประชุมคณะมนตรีความมั่นคง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยได้บรรยายสรุปเพิ่มเติมให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในกรณีปัญหา

หลังการหารืออย่างกว้างขวางระหว่างกันของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและตัวแทน

ยินดีและสนับสนุนการเน้นย้ำของทั้งประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ในพันธะของทั้งสองประเทศต่อหลักการซึ่งมีอยู่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกฎบัตรอาเซียน รวมทั้ง “การยุติความแตกต่างหรือข้อพิพาทด้วยวิถีทางสันติ” และ “สละการคุกคามหรือใช้กำลัง” ตลอดจนหลักการซึ่งมีอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ

ยินดีการเข้าร่วมของประเทศกัมพูชาและประเทศไทยกับอินโดนีเซีย ประธานอาเซียน ในความพยายามของฝ่ายหลังในนามของอาเซียน

อ้างถึงการสนับสนุนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อความพยายามของอาเซียน

สนับสนุนพันธะของประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะด้วยอาวุธในอนาคต ดังที่สะท้อนในการเริ่มต้นหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างตัวแทนทางทหารของประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์

ยินดีในเรื่อง การเชิญโดยทั้งประเทศกัมพูชาและประเทศไทยสำหรับผู้สังเกตการณ์จากอินโดนีเซีย ประธานคนปัจจุบันของอาเซียน ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่ละด้านของพรมแดนกัมพูชา-ประเทศไทย เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะทางทหารระหว่างกันในอนาคต ด้วยคำสั่งพื้นฐานดังนี้

         “เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนคู่ภาคีในการเคารพต่อพันธะที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะทางทหารในอนาคตระหว่างกัน โดยสังเกตการณ์และรายงานอย่างแม่นยำ ตลอดจนมีความเป็นกลางในข้อร้องเรียนการละเมิดและส่งผลให้แต่ละฝ่ายผ่านอินโดนีเซีย ประธานอาเซียนปัจจุบัน”

เรียกร้องให้ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยรื้อฟื้นการเจรจาทวิภาคี รวมทั้งผ่านกลไกที่มีอยู่ในโอกาสอันอำนวยโดยเร็วที่สุด พร้อมการเข้าร่วมอย่างเหมาะสมของอินโดนีเซีย ประธานอาเซียนปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนความพยายามของทั้งสองประเทศที่จะแก้ปัญหาด้วยกัน

ยินดีในเรื่อง การประชุมในอนาคตตามลำดับของคณะกรรมาธิการเขตแดนไทย-กัมพูชาในการจัดทำหลักเขตแดนทางบก และการประชุมกรรมการชายแดนทั่วไป ในวันเวลาที่จะพิจารณาต่อไป

ร้องขออินโดนีเซีย ประธานอาเซียน ให้คงความพยายามของอาเซียนในเรื่องนี้”

รัฐมนตรีได้แลกเปลี่ยนมุมมองในปัญหาอื่นในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ตลอดจนปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนอาเซียน และบทบาทของอาเซียนในการสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาค รวมถึงการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนใน East Asia Summit ที่จะจัดในประเทศไทยในเดือนมีนาคม ๒๐๑๑

————————————————–

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website