กทม. ด๊วบๆ พนมเปญ ลงนามมิตรภาพ

พิธีลงนามมิตรภาพระหว่าง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแกบ ชุติมา ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ ที่ศาลาว่าการกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

พิธีลงนามมิตรภาพระหว่าง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแกบ ชุติมา ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ ที่ศาลาว่าการกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

ฟิฟทีนมูฟ – ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามมิตรภาพผู้ว่าฯ กรุงพนมเปญ มุ่งกระชับความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและบริหารจัดการ สร้างความมั่นใจนักลงทุน เพื่อขยายการพัฒนาของสองประเทศ

ศูนย์ข่าวต้นมะขามของกัมพูชารายว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (๔ มกราคม ๒๕๕๖) ได้มีพิธีลงนามมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงพนมเปญ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแกบ ชุติมา ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ เป็นผู้ลงนาม โดยพิธีจัดขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงพนมเปญ

นายแกบ ชุติมา ได้กล่าวถึงการลงนามครั้งนี้ว่า การลงนามมิตรภาพนี้เป็นครั้งแรกเพื่อที่จะก้าวไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยการลงนามเกิดขึ้นภายใต้ความต้องการที่จะรักษาความมั่นคงที่ยังยืน รวมถึงสวัสดิภาพของกลงทุนชาวกัมพูชาและนักลงทุนไทย โดยการลงนามในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงพนมเปญและกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางการทูตและระดับนโยบาย

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร กล่าวว่า การลงนามมิตรภาพเพื่อสร้างความกลมเกลียวระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงพนมเปญในครั้งนี้ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการบริการจัดการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศมีการเจริญเติบโตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมกล่าวยืนยันว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรนี้ไม่ได้มุ่งความสำคัญเฉพาะระดับผู้นำประเทศคนหนึ่งคนใดเท่านั้น กล่าวคือมีความสำคัญในระดับเมืองหลวงของเทศ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website