อิกัวน่าเสียใจสุดซึ้งไทยถอนตัวอนุสัญญา ๑๙๗๒-ศูนย์มรดกโลกเล่นลิ้นแก้ตัวพัลวัน

นางอิรินา โบโกวา ผอ.ยูเนสโก ระหว่างการประชุมมรดกโลกครั้งที่ ๓๕ฟิฟทีนมูฟ — โบโกวา ผอ.ยูเนสโก แสดงความเสียใจผ่านเอกสารแถลงข่าวกรณีไทยถอนตัว แว้งให้พิจารณาอย่างรอบคอบถ้าจะทำอะไรหลังจากนี้ พล่ามคุณค่าอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ขณะศูนย์มรดกโลกแก้ตัวพัลวันไม่ได้พิจารณาแผนบริหารจัดการฯ เพียงแค่ยืนยันความจำเป็นในการคุ้มครองปราสาท และไม่ได้ลงบันทึกรายงานสถานะการอนุรักษ์ โบ้ยไม่ถูกกรรมการมรดกโลกผลักดันให้พิจารณาแผน เผยไม่มีประเทศใดสนับสนุนเลื่อนพิจารณาแผนฯ และเดินหน้าต่อหน้าไทยประท้วงวอร์คเอ้าท์

เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการยูเนสโก กล่าวผ่านเอกสารแถลงข่าว แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภายหลังประเทศไทยประกาศถอนตัวจากอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ค.ศ.๑๙๗๒1 โดยรัฐมนตรีของรัฐบาลไทยแถลงเมื่อ ๒๕ มิถุนายน ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ว่าประเทศของตนไม่สนับสนุนอนุสัญญาฯ ในขั้นสุดท้ายของปัญหาเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก และได้รับความเสียหายระหว่างการปะทะที่ชายแดนเมื่อต้นปี ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ตามรายงานของยูเอ็นเพรส ส่วนบริการสื่อของยูเนสโก และข่าวของศูนย์มรดกโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔)

นางโบโกวา กล่าวในเอกสารแถลงข่าวว่า “อนุสัญญามรดกโลก ค.ศ.๑๙๗๒ ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ในการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่น แต่เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็น ในการพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือและการสนทนาระหว่างประเทศ” ผู้อำนวยการยูเนสโกระบุ นางหวังว่าประเทศไทยจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนต่อการดำเนินการในอนาคต ด้วยความเคารพต่อความสำคัญของอนุสัญญานี้ และคงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วมในการหารือประเด็นมรดกโลก

ในเอกสารแถลงข่าวระบุว่า ในทางตรงกันข้ามกับบางสื่อที่รายงานข่าว คณะกรรมการมรดกโลกไม่ได้หารือแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร หรือขอให้บันทึกรายงานใด ๆ ลงในสถานะของการอนุรักษ์ (state of conservation) ยิ่งกว่านั้น มีความจำเป็นต้องให้ความชัดเจนว่า ศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกไม่เคยถูกผลักดันโดยคณะกรรมการให้หารือแผนบริหารจัดการ กลับกัน มติของคณะกรรมการฯ เพียงแค่ยืนยันความจำเป็นในการรับประกันการคุ้มครองและอนุรักษ์แหล่งปราสาทฯ จากความเสียหายใด ๆ และยังได้สนับสนุนให้ประเทศไทยและกัมพูชา ใช้อนุสัญญาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสนทนา

ยูเนสโกระบุ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ภายหลังไทยประท้วงเดินออกจากที่ประชุม ข้อเรียกร้องของไทยที่ให้เลื่อนการพิจารณา ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก แม้มีการเจรจาต่อรองอย่างหนักกับทั้งประเทศไทยและกัมพูชา ในการหารือนอกรอบช่วงห้าวันที่ผ่านมา แต่ไม่บรรลุข้อตกลงใด ๆ

--------------------------------------
  1. ชื่อเต็ม อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website