อื้อ! เขมรท้วงแผนที่ตาเมือน-จีบีซีนัดประชุม ๒๙-๓๐ ตุลา

ฟิฟทีนมูฟ – สื่อมวลชนเขมรท้วงกระทรวงต่างประเทศกรณีการท่องเที่ยวเรียกชื่อกัมพูชาผิด เรียกร้องให้ลบปราสาทตาเมือนธมและเมือนโต๊ดออกจากแผนที่ฝั่งไทย ระบุปราสาททั้งสองเป็นของเขมร ขณะที่จีบีซีนัดถก ๒๙-๓๐ นี้ เร่งเจบีซีจัดทำเขตแดนให้แล้วเสร็จ ส่อนัยยะมีเท่าไรก็ให้เขาหมด เพราะ!

สำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชารายงานเมื่อวานนี้ (๒๔ ตุลาคม) ว่ากัมพูชาได้เรียกร้องให้ไทยแก้ไขแผนที่วาดใหม่ที่วางปราสาทตาเมือนธมและตาเมือนโต๊ดไว้ในจังหวัดสุรินทร์ของไทย ปราสาททั้งสองอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาตามแผนที่ซึ่งวาดโดยคณะกรรมการฝรั่งเศส-สยาม ปี ค.ศ. ๑๙๐๘1

แผนที่ไทยเหล่านี้ถูกพบโดยคณะสื่อมวลชนกัมพูชาที่เดินทางเยือนไทยและได้รับเชิญให้พักในโรงแรมหรูทองธารินทร์ ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม แผนที่ถูกเขียนเป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ ประเทศกัมพูชาถูกเขียนว่า “Democracy of Cambodia” แต่ในภาษาไทยเขียนว่า “Democratic Kampuchea”2 ทั้งปราสาทตาเมือนธมและตาเมือนโต๊ดถูกวางไว้ในเขตแดนฝั่งไทย

คณะสื่อมวลชนกัมพูชาได้ติดต่อไปยังกระทรวงต่างประเทศของไทยในทันทีและแจ้งว่าแผนที่ดังกล่าวไม่ถูกต้อง นางธัญธิดา3 ผู้อำนวยการสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าจะแจ้งยังกระทรวงให้แก้ไขชื่อประเทศในแผนที่โดยแทนที่คำว่า Democratic Kampuchea ด้วย Kingdom of Cambodia อย่างไรก็ตามการจะลบปราสาทตาเมือนธมและตาเมือนโต๊ดออกจากแผนที่เกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้

นายอติคุณ พนักงานโรงแรมทองธารินทร์ระบุว่าแผนที่ดังกล่าวจัดทำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวของไทย แจกจ่ายไปยังโรงแรมและรีสอร์ทต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ปราสาทตาเมือนโต๊ดและตาเมือนธมตั้งอยู่ภายใต้อธิปไตยกัมพูชาตามแผนที่ฝรั่งเศส-สยามซึ่งวาดในปี ๑๙๐๘ อย่างไรก็ตาม ในปี ๑๙๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๑) เมื่อเขมรแดงผละจากการยึดครองปราสาท เจ้าหน้าที่และทหารไทยได้เข้ารักษาการและดำเนินการบูรณะปราสาท ในปี ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) เมื่อมีการพิพาทปราสาทพระวิหารไทยได้ประกาศความเป็นเจ้าของปราสาททั้งสองเหนือกัมพูชา

วันเดียวกันสำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชารายงานข่าวว่า โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา พลเอกชุม สุชาติ (Gen. Chhum Socheat) เปิดเผยว่าคณะกรรมการชายแดนทั่วไป4 กัมพูชาและไทยจะประชุมที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ซึ่งจะมีประธานร่วมฝ่ายกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตีย บัญ (Tea Banh) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย ประวิตร วงษ์สุวรรณ เข้าร่วม

จีบีซีมีกำหนดนัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา แต่ถูกยกเลิกเนื่องจากสงครามปากระหว่างนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

กำหนดการประชุมจะมุ่งเน้นการปักปันเขตแดน การดูแลความมั่นคงชายแดน และการสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือเขตแดนของสองประเทศ ในประเด็นการปักปันเขตแดน จีบีซีเห็นพ้องที่จะกระตุ้นให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม5 เร่งการทำการปักปันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและสร้างความสงบสุขตลอดแนวเขตแดน ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาการควบคุมอาชญากรรมข้ามเขต ความมั่นคงเขตแดนทั้งทางบกและทะเล รวมถึงการป้องกันการลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด

——————————-

--------------------------------------
  1. แผนที่ตามข้อตกลงของคณะกรรมการปักปันสยาม-ฝรั่งเศส ซึ่งฝรั่งเศสจัดทำขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว []
  2. ฟิฟทีนมูฟ: กัมพูชาประชาธิปไตย – เข้าใจว่าเป็นแผนที่ของการท่องเที่ยวฉบับนี้ []
  3. Mrs. Thanthida, Director of Information at the Ministry of Foreign Affairs ชื่อและตำแหน่งตามข่าว ค้นไม่พบในรายชื่อบุคลากรในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ []
  4. GBC – General Border Committee []
  5. JBC- Joint Border Committee []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.