เปิดแถลงการณ์ “ลูกเสือ” เมี๊ยวๆ แห่งกัมพูชา ฉบับ “ซก อาน” บอกสนธิ ลิ้มทองกุล ไร้ราคา–ลามปามสถาบันกษัตริย์

ฟิฟทีนมูฟ – หลัง ซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา จัดประชุมวาระพิเศษสมาพันธ์ลูกเลือแห่งกัมพูชา จัดมวลชนปลุกระดมตามแบบฉบับการเมืองบ้าน ๆ เพื่อต่อต้านสนธิ  ลิ้มทองกุล หัวหอก “ตัดหัวฮุน เซน เอาเลือดล้างเท้าแล้วเสียบประจาน” เมื่อวันที่ ๒ กันยาที่ผ่านมา ที่ประชุมบรรดาลูกเสือเมี๊ยว ๆ แห่งกัมพูชาหลังถูกปั่นหนวด ก็ออกแถลงการณ์สั่งสอนสนธิ ให้หยุดพูดจาลบหลู่สมเด็จ ฮุน เซน อันเป็นที่รัก ประเทศไทยเป็นประเทศอารยะสนธิไม่เหมาะจะอยู่ แล้วชักคำภีร์ลูกเสือมาสั่งสอน บอกรัฐบาลอภิสิทธิ์ติ่งแตะสถาบันฯ ให้รีบหยุดยั้งสนธิก่อนลุกลามบานปลาย ทิ้งทายบอกทวงคืนพระวิหารเป็นเรื่องเพ้อฝัน สิ่งศักดิ์สิทธิจะคุ้มครองฮุน เซน

Press_Release_of_Cambodia_Scouts2

เรา การประชุมสามัญครั้งที่ ๒ ของลูกเสือแห่งกัมพูชาประจำจังหวัดและเทศบาล เสียใจอย่างยิ่งที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำของขบวนการเสื้อเหลือง ได้กล่าวในเอเอสทีวีเมื่อคืนวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ว่าทีมงานของเขาจะก่อตั้งกองทุนเพื่อทวงคืนปราสาทพระวิหารและอ้างว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายของประเทศไทย สนธิได้กล่าวหาสมเด็จเดโช ฮุน เซน ว่าเป็นคนอกตัญญูและโจมตีสมเด็จอย่างรุนแรง

เรา สมาชิกทั้งหมดของการประชุมลูกเสือสมัยสามัญครั้งที่ ๒ ไม่สามารถยอมรับการกล่าวหาของสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งลบหลู่สมเด็จเดโช ฮุน เซน  นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  เหล่าลูกเสือกัมพูชาเห็นว่าการกระทำของสนธิประหนึ่งการกระทำของอันธพาลในสังคมไทยซึ่งจำเป็นต้องตอบโต้

ในโอกาสนี้ เหล่าลูกเสือแห่งกัมพูชาใคร่แถลงดังต่อไปนี้

๑.  เหล่าลูกเสือแห่งกัมพูชาเสียใจอย่างยิ่งที่สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำขบวนการเสื้อเหลืองได้ใช้คำพูดซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับไร้ซึ่งจรรยาบรรณ โดยกล่าวว่า “ตัดหัวเอาเลือดมาล้างเท้าแล้วเสียบประจาน” คำเหล่านี้เคยถูกใช้เมื่อหลายพันปีก่อน แต่ในศตวรรษที่ ๒๑ ยังคงมีคนนอกกฎหมายหรือป่าเถื่อนในสังคมไทยที่ดูหมิ่นดูแคลนและลบหลู่ผู้นำแห่งกัมพูชา

๒. ไสยศาสตร์ซึ่งทำพิธีโดยสนธิจะย้อนหาเขาเองในวันหนึ่งโดยมิอาจหลีกเลี่ยง อาทิเช่น พฤติกรรมโหดร้ายของสนธิซึ่งถูกลอบสังหารหลายครั้งในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และผู้ลอบสังหารยังไม่เคยหยุดพัก เช่นนั้น สนธิยังตกอยู่ในอันตรายตลอดเวลา

๓. เหล่าลูกเสือแห่งกัมพูชาใคร่จะเตือนสนธิ ลิ้มทองกุล ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศอารยะ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับคนไร้มโนธรรม

๔. ขณะนี้ โลกของเราอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์และเสรีทางการค้า ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือที่ดีในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน ไม่เหมือนหลายพันปีก่อนเมื่อคนยังใช้กฎป่าเถื่อนหรือตัดหัวเอาเลือดล้างเท้า 

๕. เหล่าลูกเสือแห่งกัมพูชาใคร่ขอให้คำแนะนำสนธิ ลิ้มทองกุล ให้หยุดใช้คำพูดที่ไร้ซึ่งมโนธรรมไร้เกียรติ เนื่องจากทั้งกัมพูชาและไทยต่างนับถือศาสนาพุทธ ทั้งคำพูดและการกระทำของสนธิได้ดูหมิ่นสมเด็จ นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน อย่างแรง ตรงข้ามกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ประเด็นนี้ เหล่าลูกเสือแห่งกัมพูชาใคร่ขอตั้งคำถามว่าคนไทยยังคงเข้าใจถ้อยคำป่าเถื่อนไร้จรรยาบรรณของสนธิได้อย่างไร?

๖. เหล่าลูกเสือแห่งกัมพูชาใคร่ขอยืนยันว่า ไทยเป็นประเทศอารยะซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การใช้ประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นควรกระทำในกรอบของความมีเกียรติและจรรยาบรรณสูง

๗. สมเด็จ นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เป็นผู้นำของราชอาณาจักรกัมพูชามาจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยหลายพรรคการเมือง ได้รับการลงคะแนนสนับสนุนท่วมท้นจากราษฎร สมเด็จเดโชเป็นผู้รักในสันติและมีสติปัญญาสูง สมเด็จเดโชเป็นผู้มีความอดทน มีมโนธรรม และมีความกรุณาต่อทุกผู้คนไม่เกี่ยงวัฒนธรรมและความเชื่อ

๘. โดยสามัญ เราเห็นว่าการกระทำของสนธิเป็นการทำลายตัวเอง และเขาเป็นคนไทยหัวรุนแรง ปราศจากความเข้าใจประวัติศาสตร์ และไม่มีราคาใด ๆ เมื่อเปรียบกับสมเด็จเดโช ฮุน เซน

๙. เหล่าลูกเสือแห่งกัมพูชาใคร่ขอเตือนเช่นกันว่า เพื่อผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ รัฐบาลไทยควรหามาตรการเร่งด่วนจัดการกับคนไร้มโนธรรมเหล่านี้

ยิ่งกว่านั้น องค์กรลูกเสือโลกได้พยายามให้การศึกษาเยาวชนให้มีความรักต่อกันโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ผ่านการเข้าค่ายลูกเสือโดยวัตถุประสงค์ในอันที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าและในทุกมิติเพื่อบรรลุถึงโลกหนึ่งเดียวสัญญาหนึ่งเดียว อีกด้าน ในกฎ ๑๐ ข้อของลูกเสือมีข้อหนึ่งระบุว่าลูกเสือเป็นเพื่อนและพี่น้องกับลูกเสืออื่น กฎข้อนี้แสดงให้เห็นว่าโลกใบนี้มีเป้าหมายหนึ่งที่จะให้การศึกษามวลมนุษยชาติให้สร้างสันติภาพ ให้รักในกันและกันเหมือนพี่น้อง และต่อสู้กับทุกการกระทำที่ก่อให้เกิดสงคราม แต่สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (เสื้อเหลือง) ชักจูงให้เกิดความเกลียดชัง การแบ่งแยก เหยียดเชื้อชาติ ผ่านการดูหมิ่นในที่สาธารณะต่อผู้นำประเทศ ผู้เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนในราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้วยเหตุนี้ เหล่าลูกเสือแห่งกัมพูชาใคร่ขอให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเร่งดำเนินการทางกฎหมายต่อสนธิ ให้หยุดลบหลู่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ไม่เช่นนั้น หากรัฐบาลไทยยังคงอนุญาตให้สนธิยังกระทำแบบเดิมอยู่ แสดงว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ให้การสนับสนุนและปกป้องกลุ่มอันธพาลซึ่งมีบุคลิกป่าเถื่อนและมีความต้องการให้เกิดสงครามกับกัมพูชา อีกด้าน การก่อตั้งกองทุนเพื่อทวงคืนปราสาทพระวิหารและแผ่นดินรอบปราสาทเป็นเพียงความฝัน เพราะปราสาทตามคำพิพากษา วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ และแผนที่แนบท้าย ๑  ปราสาทพระวิหารและแผ่นดินรอบปราสาทได้ถูกตัดสินจากกฎหมายระหว่างประเทศว่าอยู่ในแผ่นดินกัมพูชา และกัมพูชาเป็นเจ้าของปราสาท

โดยสามัญ บรรดาถ้อยคำป่าเถื่อนของสนธิแค่เปลี่ยนปัญหาภายในของประเทศเขาเองมาโยงกับกัมพูชา ในความปรารถนาที่จะสร้างศัตรูกับกัมพูชา ด้วยเหตุนี้ สนธิจะต้องหยุดใช้ถ้อยคำที่ต่ำและบ้า เพราะพลังแห่งผู้ปกปักจะคุ้มครอง อวยพร อำนวยความสุขแก่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

 

หมายเหตุ แปลตรง ๆ จากแถลงการณ์ต้นฉบับ ไม่ผ่านมือที่ ๑ ๒ และ ๓ ห้ามแมวที่ไหนหยิบไปโดยไม่อ้างอิง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website