ทหารไทย-เขมรเห็นชอบถอนทหารจากพระวิหาร!?

ฟิฟทีนมูฟ — หนังสือพิมพ์กัมปูเจียทมัย (กัมพูชาใหม่) รายงานเมื่อวานนี้ (๒๘ ตุลาคม) เปิดเผยว่าทหารฝ่ายกัมพูชาและไทยได้เห็นชอบร่วมกันที่จะถอนทหารจากพื้นที่แขดแดนพระวิหาร โดยในการประชุมแบบปิดประตูคุยในโรงแรมพนมเปญ กรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ผู้นำทหารกัมพูชาและไทยได้เห็นชอบใน ๔ ประเด็น รวมถึงการถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทรอบปราสาทพระวิหาร

โดยข้อตกลงแรกคือการตั้งกรรมการ ๕ คน สำหรับการตรวจพิสูจน์การถอนกำลังทหาร ข้อตกลงที่ ๒ เป็นการปรับการจัดวางกำลังทหารที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระจากเดิม ๑๐ นาย เหลือทหารซึ่งปลดอาวุธ ๕ หรือ ๒ นาย ข้อตกลงที่ ๓ คือการเปิดปราสาทพระวิหารให้นักท่องเที่ยวจากสองประเทศเข้าเที่ยวชม ข้อตกลงประการที่ ๔ คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บัญชาการทั้งสองฝ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหาร

พลเอกเจีย ดารา (Gen. Chea Dara) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดรับผิดชอบปฏิบัติการพระวิหารระบุุว่าการถอนทหารจะเป็นไปตามขั้นตอน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน โดยเขาระบุว่าความสำเร็จใหญ่สุดของการประชุมคือการลดกำลังทหารจากที่แก้วสิกขาคีรีสวาระจากทหารไทย ๑๐ นาย เหลือ ๕ นาย และ ๒ นาย และเขาหวังว่าทหารไทยจะถอนตัวออกจากวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระทั้งหมดในท้ายที่สุด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website