จีนเริ่มขุดน้ำมันบล็อค F ของเขมรตุลานี้

Reuters China CNOOC oil rig 22Jul11 480ฟิฟทีนมูฟ — จีนลุยขุดน้ำมันในบล็อค F ของเขมร ใกล้เมืองพระสีหนุ โดยเมื่อวันจันทร์ CNOOC ของจีนได้ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเขมร คาดเริ่มต้นขุดเจาะน้ำมันเดือนตุลาคมนี้

วิทยุเสียงอเมริกา (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔) รายงานว่า บริษัทน้ำมัน China National Offshore Oil Corporation หรือ CNOOC ของจีน จะเริ่มขุดเจาะน้ำมันในแปลง F ของกัมพูชา ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔,๗๐๐ ตร.กม ห่างฝั่งจังหวัดพระสีหนุประมาณ ๓๗ ก.ม. ในเดือนตุลาคมนี้ โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม แร่และพลังงาน กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงกสิกรรม และสภาพัฒนากัมพูชา เข้าร่วม

ก่อนหน้านี้ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศว่า กัมพูชาจะสามารถกลั่นน้ำมันได้ครั้งแรกในวันที่ ๑๒ เดือน ๑๒ ปี ๒๐๑๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่ง นายมอม สมบัติ1 ประธานคณะที่ปรึกษาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมจากอุตสาหกรรม ให้ความเห็นว่า เป็นเพียงแผนการณ์เท่านั้น ซึ่งกัมพูชาอาจทำได้ก่อนหรือหลังจากนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปีแรก ผลผลิตที่ได้มาจากบล็อค A นั้นยังไม่สามารถนำมาพัฒนาประเทศได้ เพราะต้องนำไปใช้สำหรับการสำรวจ

ตามรายงาน กัมพูชามีแหล่งปิโตรเลียมจำนวน ๓ พื้นที่ คือ ๑. พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลกับไทย เป็นพื้นที่บล็อค ๑-๔ ๒. พื้นที่ทางทะเลของกัมพูชา มีบล็อค A, B, C, D, E ​และ F ๓. แหล่งน้ำมันบนบกในพื้นที่รอบทะเลสาบเขมร (ตนเลสาบ) บริษัทน้ำมัน Chevron ของสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบน้ำมันจำนวน ๔ แหล่งในบล็อค A ในทะเลใกล้กับเมืองพระสีหนุ นอกจากนี้ กัมพูชากำลังอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายสองฉบับ คือ ร่างกฎหมายน้ำมันและก๊าซ และร่างกฎหมายการจัดเก็บภาษีเงินได้จากน้ำมันและก๊าซ ขณะนี้ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

--------------------------------------
  1. ម៉ម ​សម្បត្តិ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website