เขมรเผยไทยเชิญประชุมคณะทำงานร่วมถอนทหาร ๓-๕ เม.ย. นี้

 พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม ประธานคณะทำงานร่วมฝ่ายกัมพูชา ฟิฟทีนมูฟ – โฆษก กต.เขมรเผย ไทยเชิญประชุมคณะทำงานร่วมถอนทหาร วันที่ ๓-๕ เม.ย. นี้ ระบุเขมรรอเวลานี้มานานมากแล้ว เป็นความก้าวหน้าของแผนสันติภาพชายแดนปราสาทพระวิหาร เสริมสุข บก.ข่าวทีวีไทย เผยไทยนัดประชุมล่วงหน้า ๒ เม.ย. ก่อนประชุมลับกับเขมรที่ บก.กองทัพไทย พร้อมยกหน้าที่แถลงข่าวให้รัฐบาล

วิทยุฝรั่งเศสสากลภาคภาษาเขมร รายงานอ้างนายโกย กวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ที่กล่าววานนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕) ว่า ฝ่ายไทยได้กำหนดเวลาในการประชุมคณะทำงานร่วม (JWG) กัมพูชา-ไทย ตามที่กัมพูชาได้รอคอยมานานแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมได้ถูกส่งถึง พล.อ.เนียง พาต ผ่านกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา หลังสือเชิญฉบับดังกล่าวลงนามเมื่อ ๒๓ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยกำหนดวันประชุมเป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่กรุงเทพฯ

โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา กล่าวว่าการกำหนดประชุมคณะทำงานร่วมเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนสันติภาพที่ชายแดนปราสาทพระวิหาร เป้าหมายคือการถอนเจ้าหน้าที่ทหารออกจากเขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว ภายใต้การดูแลของผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย กัมพูชารอเวลานี้มานานมากแล้ว

การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๘ ที่กรุงพนมเปญ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ปีที่แล้ว สองฝ่ายเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อหารือในรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการถอนทหารออกจากเขตปลอดทหาร ซึ่งการประชุมในคราวนั้นมีรายละเอียดในหลายประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ การประชุมคณะทำงานร่วมกำหนดให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมคราวแรก ฝ่ายกัมพูชามี พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองและความมั่นคง สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย เปิดเผยผ่านเฟชบุค วานนี้ว่า คณะทำงานร่วมฝ่ายไทยซึ่งมี พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร กองทัพไทย เป็นประธาน จะมีการประชุมเป็นการภายในของฝ่ายไทยในวันที่ ๒ เมษายน จากนั้นจะประชุมร่วมกับคณะของ พล.อ.เนียง พาต ของฝ่ายกัมพูชา ที่กองบัญชาการกองทัพไทย โดยการประชุมสองฝ่ายดังกล่าวจะเป็นการประชุมลับห้ามผู้สื่อข่าวเข้าสังเกตการณ์ และจะไม่มีการแถลงข่าวจากฝ่ายกองทัพ จะให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการแถลง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.