ซีอีโอซีนุก บ.น้ำมันจีน เข้าพบซก อาน แจ้งการขุดน้ำมันบล็อค F

นายลี ฟานรุง CEO พร้อมตัวแทนซีนุก บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีน เข้าพบนายซก อาน  ประธานองค์การปิโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชา ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงเช้า (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔)ฟิฟทีนมูฟ –ซีอีโอ บ.น้ำมัน ซีนุกของจีนเข้าพบซก อาน แจ้งการขุดเจ้าน้ำมันครั้งแรกในบล็อค F ของเขมร ขณะซก อาน ขอให้ช่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์การปิโตรเลี่ยมเขมร

ศูนย์ข่าวนครวัตและบายนทีวีของกัมพูชา รายงานว่า ตัวแทนของซีนุก หรือ China National Offshore Oil Corporation  (CNOOC) บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีน ได้เข้าพบนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานองค์การปิโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชา ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงเช้า (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔)

นายลี ฟานรุง (LI​ FANRONG) ประธานกรรมการบริหาร (CEO)1 บริษัทซีนุก ได้แจ้งกับนายซก อาน ว่าซีนุกเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกัมพูชา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ขุดสำรวจน้ำมันในประเทศกัมพูชา และในระยะเวลาอันใกล้นี้จะทำการขุดเจาะน้ำมันเป็นครั้งแรกที่บล็อค F ในทะเลของกัมพูชา พร้อมระบุว่า การขุดเจาะน้ำมันในครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ประเทศกัมพูชาและจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และแสดงถึงความร่วมมือที่ดีของประเทศทั้งสอง เราจะไม่เพียงแค่ขุดเจาะน้ำมันที่บล็อค F เท่านั้น หากแต่เราได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์การปิโตรเลียมกัมพูชากับบริษัทซีนุกของจีนในอนาคต

นายซก อาน ได้กล่าวกับคณะตัวแทนของบริษัทซีนุก ว่า บริษัทฯ ได้รับผลดีในการดำเนินการสำรวจที่ผ่านมา พร้อมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของซีนุกที่ได้เริ่มต้นการขุดเจาะน้ำมันครั้งแรกในบล็อค F นอกจากนี้ นายซก อาน ได้เสนอขอให้ซีนุกช่วยเหลือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์การิโตรเลียมกัมพูชา ซึ่งในนายลี ฟานรุง ได้ตอบรับว่าบริษัทตนเปิดกว้างในการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าของกัมพูชา หากมีการร้องขอ

บล็อค F ของกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ ๗,๐๐๐ ตร.กม. อยู่ในอาณาเขตทางทะเลของกัมพูชา การขุดเจาะของซีนุกในครั้งนี้ ใช้เงินการลุงทุนทั้งสิ้น ๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายลี ฟานรุง อดีต executive director ที่ผ่านมา

--------------------------------------
  1. នាយក​ប្រតិបត្តិ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website