แถลงการณ์ร่วม GBC ครั้งที่ ๘ ฉบับทางการ ตั้งคณะทำงานร่วม

การแถลงข่าวร่วมเมื่อช่วงค่ำของ พล.อ.เตีย บัญ และ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ภายหลังการประชุม GBC สิ้นสุดลงฟิฟทีนมูฟ — แถลงการณ์ร่วม GBC ครั้งที่ ๘ ฉบับท้ายสุดหลังถกเครียดกว่า ๗ ชม. แก้ข้อ ๑๑-๑๒ ใหม่ ระบุสองฝ่ายเห็นชอบถอนทหารและจะทำโดยเร็วที่สุด อย่างโปร่งใส เสมอภาคและแน่นอน ภายใต้การตรวจสอบของผู้สังเกตการณ์สามฝ่าย พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมถกแนวทางปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราว นัดคุยครั้งแรกในไทย

หนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ เผยแพร่แถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา (GBC) ครั้งที่ ๘ ที่กรุงพนมเปญ ฉบับเป็นทางการหลังถกเครียดในข้อ ๑๑ ฉบับร่าง ยาวนานร่วม ๗ ชม. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา และ พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา ได้เน้นย้ำว่าสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะปฏิบัติตามมาตรการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ อย่างเต็มที่และรวดเร็ว ในการถอนหทารออกจากเขตปลอดทหารตามกำหนดในมาตรการชั่วคราว

แถลงการณ์ร่วมข้อ ๑๑-๑๒ ซึ่งเป็นความเห็นชอบสุดท้ายก่อนแถลงข่าวร่วม ช่วงค่ำวานนี้ ระบุว่าสองฝ่ายเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลโลก โดยต้องโปร่งใส เสมอภาคและชัดเจนแน่นอน ภายใต้การตรวจสอบของผู้สังเกตการณ์ร่วมสามฝ่าย ไทย กัมพูชาและอินโดนีเซีย พร้อมให้ตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่ายเพื่อหารือขั้นตอน รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติที่ค้างคาจากการประชุมซึ่งเดิมมีทั้งสิ้น ๕ ประเด็น รายละเอียดมีดังนี้

๑๑. สองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับคำสั่งมาตรการชั่วคราวให้มีความโปร่งใส เสมอภาค และมีความแน่นอน และให้ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหารือในปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามคำสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในพื้นที่ปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว ประกอบด้วย

     ๑๑.๑ ปรับกำลังทหารทั้งหมดและพร้อมกันในที่ตั้งพื้นที่ปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราวให้ได้โดยเร็วที่สุด ด้วยความโปร่งใส่ ภายใต้การตรวจสอบของคณะตรวจสอบร่วมที่มีผู้สังเกตการณ์กัมพูชา-ไทย อินโดนีเซีย

     ๑๑.๒ ร่วมกันกำหนดและตรวจสอบที่ตั้งบนจุดกำหนดในจุด A B C และ D ในพื้นที่ปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว

     ๑๑.๓ ร่วมมือเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว

     ๑๑.๔ ปัญหาเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีก

๑๒. คณะทำงานร่วมมีตัวแทนที่สองฝ่ายแต่งตั้ง และเตรียมประชุมในระยะอันใกล้นี้ ฝ่ายไทยเห็นชอบเป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ ๑

อ่านแถลงการณ์ร่วมข้อ ๑-๑๐ และ ๑๑-๑๒ เดิม ได้ในซึ่งเผยแพร่เมื่อช่วงสายวานนี้ พร้อมรายละเอียดการแถลงข่าวร่วมหลังการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสองประเทศ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website