เขมรออกแถลงการณ์ ICAPP เขียนเอง เออเอง

ฟิฟทีนมูฟ – สำนักนายกฯ เขมร ของซก อาน เขียนแถลงการณ์ ICAPP เอง แก้เองแล้วเผยแพร่เองโดยไม่มีใครลงนาม เรียกร้องให้ไม่รุกรานกัน แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  ขอให้ยูเอ็นเร่งช่วยเหลือในทุกวิธีเพื่อยุติข้อพิพาท แอบแขวะพันธมิตรฯ ว่า ICPP ปฏิเสธลัทธิหัวรุนแรงทุกรูปแบบ อคติ ดื้อรั้น

02112011ICAPP-TH
แถลงการณ์ของที่ประชุมนานาชาติของพรรคการเมืองเอเชีย (ICAPP) ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

แถลงการณ์ของที่ประชุมนานาชาติของพรรคการเมืองเอเชีย (ICAPP) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี กัมพูชา ภายใต้การกำกับดูแลของนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรี เมื่อเวลา ๑๔.๐๖ น. วันนี้ โดยเอกสารแถลงการณ์มีสภาพคล้ายเศษกระดาษที่ไม่มีการจัดรูปแบบ ไม่มีการลงนามใด ๆ ทั้งสิ้น ฟิฟทีนมูฟแปลดังนี้

———————————————

แถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการ ICAPP ต่อกรณีพิพาทพรมแดนระหว่างกัมพูชาและประเทศไทย ต้นร่างซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ในฐานะเป็น ICAPP Update (11-4) ได้ถูกปรับแก้เพื่อสะท้อนความเห็นของสมาชิกคณะกรรมาธิการและพิมพ์เผยแพร่ดังนี้:

“แถลงการณ์โดยคณะกรรมาธิหาร ICAPP กรณีพิพาทพรมแดนระหว่างกัมพูชาและประเทศไทย (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑)

เรา สมาชิกคณะกรรมาธิการของที่ประชุมนานาชาติของพรรคการเมืองเอเชีย (ICAPP) แสดงความวิตกอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นตลอดแนวพรมแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย

เราเตือนผู้นำทั้งกัมพูชาและประเทศไทยต่อความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายพื้นฐานร่วมของ ICAPP ในการธำรงรักษาสันติภาพ และแบ่งปันความมั่งคั่งในภูมิภาคโดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างพรรคการเมือง เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเชื่อถือต่อกันในหมู่ประชาชนและประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือผ่านบทบาทของพรรคการเมือง ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ICAPP

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรากระตุ้นผู้นำของกัมพูชาและประเทศไทยให้ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อหลักการของ ICAPP
ที่จะไม่รุกราน ไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศ ยุติการพิพาทเขตแดนด้วยสันติ และยึดมั่นต่อสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ และปฏิเสธลัทธิหัวรุนแรงทุกรูปแบบ อคติหรือดื้อรั้น ดังที่ได้ยืนยันอีกครั้งในคำแถลงการณ์กรุงพนมเปญในสมัชชาใหญ่ ICAPP ครั้งที่ ๖ เมื่อธันวาคม ๒๐๑๐

เราเรียกร้องประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงองค์การสหประชาชาติให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบที่จะทำได้แก่กัมพูชาและประเทศไทย ในความพยายามโดยสันติเพื่อหาทางออกสุดท้ายต่อปัญหาพิพาท ในจิตวิญญาณของการเจรจาและความสัมพันธ์ฉันเพื่อนบ้านที่ดี”

———————————————

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website