เขมรเผยประชุม JWG ได้บทสรุป ๘ ข้อ เนียง พาต พ้อท่าทีไทย

พล.อ.เนียง พาต ประธานคณะทำงานร่วมฝ่ายกัมพูชา ระหว่างแถลงข่าวที่สนามบินกรุงพนมเปญ เมื่อ ๕ เม.ย. ๕๕ฟิฟทีนมูฟ — สำนักนายกฯ เขมรเผยการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เขมรได้บทสรุป ๘ ข้อ ยกการหารือรายละเอียดการถอนทหารไปประชุมครั้งหน้า ข้อ ๖ ระบุในทำนองไทยเห็นชอบจะไม่ประดิษฐานพระพุทธรูปในเขตปลอดทหารหรือมีกิจกรรมสร้างความตึงเครียดอื่น ขณะเนียง พาต พ้อเจอท่าทีไทย ตนพยายามหาทางออกร่วมที่ดีที่สุด รู้เจตนาแล้วไทยต้องการยื้อเวลา หวังการถอนทหารจะมีทางออกในเร็ว ๆ นี้ กำหนดประชุมครั้งหน้าในเร็ววัน

เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกเอกสารรายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑ ในการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่กรุงเทพฯ โดยเนื้อหาระบุว่า คณะตัวแทนคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา (JWG) ตัวแทนรัฐบาลกัมพูชาซึ่งนำโดย พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม และเป็นประธานคณะทำงานร่วม พร้อมตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการชายแดน คณะผู้บริหารจังหวัดพระวิหาร ผู้บัญชาการภูมิภาค ผู้บัญชาการกองพลและตัวแทนตำรวจแห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับฝ่ายไทยที่กองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้ผลดังนี้ คือ

๑. ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๒. คณะทำงานร่วม (JWG) ให้คำมั่นปฏิบัติตามผลการประชุมครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) บนหลักการปรับกำลังออกจากพื้นที่ปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว (PDZ) และเชิญผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียมาตรวจสอบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อตกลง (TOR) ที่ริเริ่มโดยอินโดนีเซีย ๓. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการปรับกำลังทหารออกจากพื้นที่ปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว (PDZ) และการเชิญผู้สังเกตการณ์ร่วม (กัมพูชา ไทย และอินโดนีเซีย) เพื่อสานต่อการหารือในการประชุมครั้งถัดไปที่กัมพา

๔. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันตั้งเจ้าหน้าที่ความสัมพันธ์ และส่งเสริมให้กระชับช่องทางที่มีอยู่แล้ว ดังที่กัมพูชาได้ตั้งแล้วคือ คณะทำงานประสานงานผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงหยุดยิงกับผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย ๕. คณะทำงานที่เป็นตัวแทนกองทัพของประเทศทั้งสอง ได้เห็นชอบร่วมกันกำหนดจุด  (A B D C) ที่กำหนดโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พร้อมกันกับการมอบภารกิจเก็บกู้ระเบิดของประเทศนั้น ๆ ๖. คณะทำงานได้เห็นพ้องกันปฏิบัติตามข้อ ๖๙ (B)(๔) ของในคำตัดสินศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยเคารพหลักการอยู่ร่วมกันโดยผาสุขระหว่างประชาชนในประเทศทั้งสอง โดยผลักดันสันติภาพระยะยาวตามแนวชายแดน และสกัดกั้นกิจกรรมเกินพอดีต่างๆ ที่ใช้ศาสนา หรือชาตินิยมเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างความตึงเครียด หรือสร้างความเข้าใจผิดในพื้นที่ปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว

๗. ทั้งสองฝ่ายอนุญาตให้คณะทำงานของประเทศนั้น ๆ มีสิทธิ์รายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วม โดยตรงถึงคณะกรรมการชายแดนทั่วไป และกระทรวงต่างประเทศ เพื่อแจ้งข่าวไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และ ๘. คณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา ยืนยันปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการอยู่ร่วมกันโดยสันติในประชาคมอาเซียน เพื่อสันติภาพระยะยาว ความร่วมมือที่ดีสำหรับประชาชนและความมั่นคง

ศูนย์ข่าวต้นมะขามของกัมพูชารายงานข่าวนี้เช่นกัน โดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.เนียง พาต เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๕ เมษายน ที่สนามบินกรุงพนมเปญ ภายหลังกลับจากการประชุมที่ประเทศไทย โดยระบุว่า การประชุมครั้งแรกของคณะทำงานร่วมได้เห็นชอบร่วมกันในหลายประเด็น คือได้ยืนยันความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามมาตรการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อย่างเต็มที่ ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามหลักการของการประชุม GBC เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ในกาปรับกำลังทหารออกจากเขตปลอดทหาร และการวางผู้สังเกตการณ์ ไม่เพียงเท่านั้น สองฝ่ายยังยืนยันเจตนาที่จะเคารพต่อหลักการกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการอยู่ร่วมกันโดยสันติของประชาคมอาเซียน เพื่อสันติภาพระยะยาว ความร่วมมือที่ดี สำหรับประชาชนและความมั่นคงของภูมิภาค และเห็นชอบร่วมกันที่จะนำประเด็นคำสั่งของศาลโลกไปหารือต่อในภายหลัง

พล.อ.เนียง พาต กล่าวอีกว่า เราเห็นทัศนะของไทยแล้ว แต่เราที่เป็นคณะทำงานได้พยายามเพื่อหาทางออกที่เป็นจุดร่วมให้ได้ในแถลงการณ์ร่วม ทำอย่างไรถึงจะผ่อนคลายความตึงเครียด แสวงหาสันติภาพให้ได้ในระยะยาวตามชายแดนของเรา แล้วจะปรับกำลังออกจาก PDZ อย่างไร นอกจากนี้ยังกล่าวยืนยันว่า กัมพูชากับไทยจะแก้ปัญหาคำสั่งศาลโลกให้ได้โดยเร็วในอนาคต ประเทศทั้งสองจะปรับแก้เงื่อนไขข้อตกลงในการถอนทหารในเร็ว ๆ นี้ อีกด้วย ส่วนการประชุมครั้งถัดไปที่กัมพูชาจะจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ พล.อ.เนียง พาต กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กัมพูชาเคยกำหนดว่า การถอนทหารจะทำขึ้นในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ แต่ฝ่ายไทยได้เสนอว่าอย่ากำหนดวันชัดเจนมากเกินไปซึ่งเป็นเจตนายื้อเวลา ตอนนี้เรารู้แล้วว่าจริตของเขาเป็นแบบไหน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website