นายกฝรั่งเศสพบฮวยเซง เสนอให้เอกสารเขตแดน-สนุนเขมรนั่งมนตรีความมั่งคง

นายฟรองซัวส์ ฟียง ระหว่างเข้าพบฮุน เซนฟิฟทีนมูฟ — นายกฝรั่งเศสเข้าพบฮุน เซน เสนอให้เอกสารเกี่ยวข้องเขตแดนไทย-เขมร ที่ฝรั่งเศสมี พร้อมช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ขณะฮวยเซงฟ้องพ่อระบุเขมรยากลำบากจากวิกฤตเศรษฐกิจปี ๕๑ และยังต้องเผชิญหน้าการรุกรานของไทยขณะเขมรกำลังเตรียมเลือกตั้ง ต้องแบ่งงบประมาณอันน้อยนิดไปป้องกันประเทศ ฝรั่งเศสเผยหอบนักลงทุนมาตั้งโรงงานแปรรูปวัตถุดิบ ขนเงินมาร่วม ๒๐ ล้านยูโร

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ (๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔) อ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายฟรองซัวส์ ฟียง ได้กล่าวระหว่างเข้าพบหารือกับนายฮุน เซน ว่า ฝรั่งเศสมีความยินดีที่จะมอบเอกสารสำเนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทย-กัมพูชา พร้อมกล่าวว่า ฝรั่งเศสเตรียมจะช่วยเหลือในปัญหานี้ และช่วยหาหนทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ ด้วยสันติวิธี

นายอุจ โบรึต1 เลขาธิการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้แสดงความตื่นเต้นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของกัมพูชา เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ ค.ศ.๑๙๙๔ ที่ตนได้มาเยือน และยังได้แสดงความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการเสนอตัวของกัมพูชา เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งนายฟรองซัวส์ ฟียง แจ้งกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่า การเจริญเติบโตอย่างมากของกัมพูชา มีทั้งเสถียรภาพด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมของกัมพูชาในปฏิบัติการสันติภาพทั่วโลก ได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันกัมพูชาให้มีความเป็นไปได้ ในการเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ฝรั่งเศสสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการเสนอตัวของกัมพูชา

นายศรี ทามรงค์2 รัฐมนตรีตัวแทนผู้ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ว่า นายฮุน เซน ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส ที่ได้ให้ความช่วยเหลือกัมพูชา ในด้านการสาธารณสุข การศึกษา เช่นเดียวกับการช่วยเหลือซ่อมแซมปราสาทโบราณ อย่างเช่น ปราสาทบาปวน3 ที่จะได้มีพิธีฉลองปิดไซต์งานโดยกษัตริย์กัมพูชา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม และการเปิดไซต์งานใหม่เพื่อซ่อมแซมปราสาทแม่บณย์ทางตะวันตกใน จ.เสียมราฐ นอกจากนี้ นายฮุน เซน เสนอให้ฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือกัมพูชาต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษาในด้านกฎหมาย วิศวกรรม การให้ความช่วยเหลือในการสอนภาษาต่างประเทศแก่ตำรวจ กองทัพกัมพูชา และหน่วยสารวัตรทหาร เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศกัมพูชา เช่นเดียวกับการอนุรักษ์ปราสาทโบราณเหล่านั้น

ในประเด็นเกี่ยวกับการเกษตรและการลงทุน นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส กล่าวว่า ตนได้นำคณะนักลงทุนและบริษัทขนาดใหญ่มาด้วย ซึ่งมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะลงทุนในกัมพูชา โดยขอให้กัมพูชาสนับสนุนการลงทุนเหล่านั้น ฝรั่งเศสมองว่ากัมพูชาเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ ที่ฝรั่งเศสจะช่วยกัมพูชาในด้านการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อส่งออกไปยังนานาชาติ โดยนักลงทุนนำเงินมาลงทุนประมาณ ๒๐ ล้านยูโร เพื่อตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิต

นอกจากนี้ นายศรี ทามรงค์ เปิดเผยว่า นายฮุน เซน ได้แจ้งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ถึงความอดทนอดกลั้นและความยากลำบากของกัมพูชา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขณะที่กัมพูชากำลังเตรียมการเลือกตั้ง แล้วถูกไทยรุกราน ประกอบกับการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน กัมพูชาลำบากอย่างมากเมื่อเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ แล้วต้องเผชิญกับการรุกรานนั้น โดยกัมพูชาต้องตัดแบ่งเงินงบประมาณอันน้อยนิด ไปใช้เพื่อการป้องกันบูรณภาพดินแดน ซึ่งก่อนที่กัมพูชาได้ตกลงใจที่จะนำเรื่องนี้ไปที่คณะมนตรีความมั่นคงฯ อาเซียน และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เพื่อหาช่องทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

--------------------------------------
  1. អ៊ុច បូរិទ្ធិ []
  2. ស្រ៊ី ថាមរុង្គ []
  3. ​ប្រា សាទ​បាពួន []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website