การประชุม GBC เริ่มแล้วที่พนมเปญ ประเดิมกองเลขาฯ

การประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา เมื่อช่วงเช้าที่กรุงพนมเปญ ฟิฟทีนมูฟ — การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-เขมร เริ่มแล้วที่กรุงพนมเปญเมื่อช่วงเช้า โดยเป็นการประชุมกองเลขาฯ ฝ่ายไทยนำโดย พล.ท.วรวิทย์ ดรุณชู เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็นประธานร่วม ส่วนฝ่ายเขมรนำโดย พล.อ.เนียง พาต ประเด็นหลักถอนทหารยกคุยรอบรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ ธ.ค.

ศูนย์ข่าวต้นมะขาม รายงานว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ครั้งที่ ๘ เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้า (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔) ที่โรงแรมลาพารานดา ในกรุงพนมเปญ โดยเป็นการประชุมของกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทยนำโดย พล.ท.วรวิทย์  ดรุณชู เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ประธานร่วมกองเลขานุการฯ ฝ่ายไทย ส่วนฝ่ายกัมพูชานำโดย พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม ประธานร่วมกองเลขานุการฯ ฝ่ายกัมพูชา

พล.อ.เนียง พาต กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมว่า ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยจะมีสันติสุขและความปลอดภัยหลังการประชุมคณะกรรมการฯ นี้ ส่วน พล.ท.วรวิทย์ ดรุณชู กล่าวว่า การประชุมครั้งที่ ๘ นี้ก็เช่นเดียวกับครั้งก่อน ๆ คือ ประเทศทั้งสองจะนำปัญหาสำคัญต่าง ๆ ขึ้นมาหารือร่วมกัน ต้องพยายามร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาด้านลบทุกอย่าง เพื่อรักษามิตรภาพ ความร่วมมือ และความเข้าใจกัน เป็นประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมระบุว่า ตนเห็นชอบกับที่กัมพูชายกเอาประเด็นและเอกสารจำนวนหนึ่งขึ้นไปหารือในการประชุมใหญ่ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ที่จะถึง เพื่อให้การประชุมนี้เดินไปด้วยดี สองประเทศต้องเข้าใจกันและตั้งอยู่ในพื้นฐานที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา เมื่อช่วงเช้าที่กรุงพนมเปญ  การประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา เมื่อช่วงเช้าที่กรุงพนมเปญ
การประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา เมื่อช่วงเช้าที่กรุงพนมเปญ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายไทยได้จัดให้มีการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา (ฝ่ายไทย) โดยมี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มี พล.ท.วรวิทย์ ดรุณชู กรมกิจการชายแดนทหาร เข้าร่วมประชุมที่ห้องภาณุรังษี ในศาลาว่าการกลาโหม

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website