องค์การพระวิหารปลื้มรับมอบหมู่บ้านสวายจรุมหลังเฉดหัวชาวบ้านพ้นพื้นที่

คณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร จัดประชุมสรุปผลงานการรื้อหมู่บ้านสวายจรุม และส่งมอบให้กับองค์การพระวิหารแห่งชาติ เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ – คณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร เร่งสรุปผลงานรื้อชุมชนสวายจรุมและส่งมอบพื้นที่ให้กับองค์การพระวิหารของเขมรเมื่อช่วงเช้าวานนี้ หลังนำกำลังเข้ารื้อทำลายบ้านชาวบ้านและวัดวาอารามในช่วงปีใหม่ โอ่เป็นไปตามกฤษฎีกาและแผนการณ์ของรัฐบาล ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขยายการท่องเที่ยว หลังไล่ที่ชาวบ้านโกมุยและสวายจรุมได้พื้นที่แผนบริหารจัดการเฉียด ๓ แสนไร่

หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพของกัมพูชารายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๕๕) ในพื้นที่อดีตหมู่บ้านสวายจรุม((​ភូមិ​ស្វាយ​ជ្រំ)) คณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร1 ได้จัดประชุมสรุปผลงานการรื้อหมู่บ้านสวายจรุม และทำการส่งมอบอดีตที่ตั้งหมู่บ้านให้กับองค์การพระวิหารแห่งชาติ2 เพื่อทำการอนุรักษ์และพัฒนา โดยมีนายจุจ เภือน3 เลขาธิการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ และเป็นประธานองค์การพระวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.อ.ฮีง บุนเฮียง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการฐานบัญชาการองครักษ์ และเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของคณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร นายซั๊ว ยารา4 รองเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นรองประธานประจำการพื้นที่ปราสาทพระวิหาร นายอม มารา5 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร นายซอ ทารี6 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารและเป็นประธานกองเลขานุการคณะทำงานฯ พล.ท.สเร็ย ดึ๊ก ผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่ ๓ ผู้บัญชาการสมรภูมิด้านที่ ๑ ปราสาทพระวิหาร และเป็นรองผู้อำนวยการขององค์การพระวิหาร นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง กองกำลังติดอาวุธทั้งสามเหล่าเข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน

นายซั๊ว ยารา กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานรื้อหมู่บ้านสวายจรุมตามพระราชกฤษฎีกา นับจากได้รับการสนับสนุนเป็นแผนนโยบายจากรัฐบาลให้ชาวบ้านในพื้นที่ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในหมู่บ้านธรรรมชาติสมเด็จเดโช และเพื่อนำเอาที่ตั้งหมู่บ้านสวายจรุมมอบแก่องค์การพระวิหารเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อวางเป็นสมบัติสาธารณะของชาติ นายซอ ทารี ซึ่งเป็นผู้นำชุดเฉพาะกิจร่วมเข้ารื้อหมู่บ้านสวายจรุม กล่าวว่า หมู่บ้านสวายจรุมมีการต่อต้านจากชาวบ้านประมาณ ๖ ครอบครัว จากทั้งสิ้น ๒๕๓ ครอบครัว ซึ่งคณะทำงานฯ ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยทำไปตามพระราชกฤษฎีกาและแผนการณ์ของรัฐบาล นายอม มารา กล่าวยกย่องคณะทำงานฯ ที่ฝ่าฟันความยากลำบากต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่โบราณสถานในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร นับตั้งแต่มีการรื้อหมู่บ้านโกมวย7 (โกมุย) ที่เป็นขั้นแรกของแผนการณ์ระดับชาติใน พ.ศ.๒๕๕๓ กระทั่งเสร็จเรียบร้อย การปฏิบัติการรื้อหมู่บ้านสวายจรุมเป็นขั้นที่ ๒ ของระดับชาติ

6ad769
คณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร จัดประชุมสรุปผลงานการรื้อหมู่บ้านสวายจรุม และส่งมอบให้กับองค์การพระวิหารแห่งชาติ เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔

พล.อ.ฮีง บุนเฮียง กล่าวว่า การรื้อหมู่บ้านสวายจรุมมีความยากลำบากที่สุด แม้อย่างนั้นก็ตาม คณะทำงานฯ ก็ได้พยายามอย่างหนักเต็มความรับผิดชอบ ดังแสดงให้เห็นจากกององครักษ์ประจำการแนวหน้าที่ได้ใช้ทั้งแรงงานเครื่องไม้เครื่องมือและวิธีการในการช่วยขนส่ง ช่วยชาวบ้านที่ขาดความสามารถในการย้าย การรื้อหมู่บ้านสวายจรุมไม่ใช่การรื้อตามอำเภอใจ แต่ทำไปตามแผนการณ์ของรัฐบาลที่ต้องไม่ให้เป็นไปเพื่อคนหนึ่งคนใด ทำขึ้นเพื่อเป็นผลประโยชน์สาธารณะของชาติ

นายจุจ เภือน ประธานองค์การพระวิหาร กล่าวว่า การรื้อหมู่บ้านสวายจรุมเป็นงานที่สำคัญในการขยายขนาดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร ที่เป็นมรดกตกทอดของเขมรในระดับนานาชาติ นับจากที่ปราสาทพระวิหารได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก

การส่งมอบพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๐ มกราคม ให้กับองค์การพระวิหารแห่งชาตินั้น ที่ดินพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาในพื้นที่ที่ ๑ และที่ ๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๕,๐๐๐ เฮกตาร์ หรือ ๒๘๑,๒๕๐ ไร่ โดยในพิธี นายอม มารา และนายซั๊ว ยารา ได้มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจรายละ ๔๐,๐๐๐ เรียล (ประมาณ ๓๑๕ บาท) รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน เป็นขวัญกำลังใจสำหรับการปฏิบัติภารกิจรื้อชุมชนสวายจรุม

ก่อนหน้านี้ว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ องค์การพระวิหารแห่งชาติของกัมพูชา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าไล่ที่ รื้อบ้านเรือนชาวบ้าน ทุบทำลายอาคารคอนกรีต รวมทั้งวัดสวายจรุมที่กัมพูชาเคยใช้เป็นฐานกำลังสำหรับการยิงโจมตีไทย ในเหตุการณ์ปะทะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ต่อมาวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ตัวแทนชาวบ้านสวายจรุมร่วม ๗๐ คน เดินทางไปยังกรุงพนมเปญเพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์และขอให้อนุญาตอยู่อาศัยต่อนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนางบุน รานี โดยเจ้าหน้าที่รับเรื่องไม่ยืนยันว่าหน่วยงานรับผิดชอบจะใส่ใจหนังสือร้องเรียนหรือไม่

บ้านสวายจรุม ตั้งอยู่ใน ต.กันต๊วด อ.จอมกะสาน จ.พระวิหาร มีครอบครัวอยู่อาศัยทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๓ ครอบครัว เป็นชุมชนทางผ่านใหญ่สุดก่อนถึงทางขึ้นปราสาทพระวิหารในฝั่งกัมพูชา อยู่ห่างจากตัวปราสาทประมาณ ๑๐ กม. ต่อมาเมื่อมีการเสนอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร หมู่บ้านดังกล่าวถูกกำหนดให้อยู่ในพื้นที่แผนบริหารจัดการ โดยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ อำเภอจอมกะสานได้มีหนังสือคำสั่งบังคับให้ชาวบ้านอพยพไปตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ใหม่ภายในหมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโช โดยทางการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กและเงินชดเชยให้จำนวนหนึ่ง แต่ถูกชาวบ้านต่อต้านเนื่องจากที่ใหม่ขาดโครงสร้างพื้นฐาน และมีอันตรายจากทุ่นระเบิด นอกจากนี้ยังกังวลว่าหน่วยงานรัฐจะนำที่ดินที่อาศัยมาแต่เดิมมอบให้กับนักธุรกิจนอกพื้นที่เข้ามาใช้ประโยชน์ ต่อมาในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ มีการนำกำลังเข้ารื้อทำลายบ้านเรือนบางส่วนจนเกิดเหตุการต่อต้านอย่างรุนแรง กระทั่งเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ทางการกัมพูชานำกำลังเข้ารื้อแบบเบ็ดเสร็จและส่งมอบที่ดินให้กับองค์การพระวิหาร

--------------------------------------
  1. ក្រុមការងារ​ថ្នាក់​ជា​តិ​តំបន់​ប្រាសាទព្រះវិហារ​ []
  2. ​អាជ្ញាធរ​​ជាតិ​ព្រះវិហារ []
  3. ជុច ភឿន []
  4. សួ​ស យ៉ារ៉ា []
  5. ​អ៊ុំ ម៉ា​រ៉ា []
  6. ស ថា​វី []
  7. ​ភូមិ​គ​១ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website