ฮอส่งจดหมายถึงกษิตยันประชุมอินโดฯ เท่านั้น

ฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง ตอบจดหมายรัก รับไปร่วมประชุมเจบีซีที่อินโดฯ ของกษิต อ้างจดหมายวันที่ ๔ เม.ย. ของอินโดฯ ย้ำว่าไม่ประชุมอย่างอื่นนอกจากที่อินโดฯ เสนอจัดและเป็นเจ้าภาพเท่านั้น อย่างอื่นไม่เอา

จดหมายของนายฮอ นำฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ลงวันที่ ๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึงนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยจดหมายของนายฮอ นำฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ลงวันที่ ๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึงนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย
จดหมายของนายฮอ นำฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ลงวันที่ ๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึงนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย

จดหมายของนายฮอ นำฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ลงวันที่ ๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึงนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาเขมร ดังนี้

————————————————

๔ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๑

     ผมมีความประหลาดใจอย่างยิ่งที่ได้รับจดหมาย ฯพณฯ ลงวันที่ ๑ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ซึ่ง ฯพณฯ กล่าวว่า “ในนามเป็นเจ้าภาพเตรียมการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ครั้งที่ ๕ ประเทศไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๗-๘ เมษายน ที่เมืองบอกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย”

     ในปัญหานี้ ผมใคร่เตือนความจำ ฯพณฯ เกี่ยวกับจดหมาย ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๐๑๑ ที่เราทั้งสองได้รับจาก ฯพณฯ ดร.มาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย พร้อมกำหนดการในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ และ คณะกรรมการพรมแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย และกำหนดการของรัฐมนตรี  ในจดหมายนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเสนอจัดประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ และ คณะกรรมการพรมแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กัมพูชา ไทย และอินโดนีเซีย ในวันที่ ๗-๘ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ที่บอกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย

      อาศัยเหตุนี้ ผมขอทำความชัดเจนว่า กระทั่งเวลานี้ กัมพูชาไม่เคยเห็นชอบต่อการประชุมอื่นอีก นอกจากการประชุมที่อินโดนีเซียได้เสนอและเป็นเจ้าภาพเท่านั้น

    ขอ ฯพณฯ รับคำยืนยันด้วยความห่วงใยอย่างสูงจากผม

ฮอ นำฮง

————————————————

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website