ฮอส่งจม.โวยรับไม่ได้ ไม่เป็นตามชุดทางออก

ฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง ออกจดหมายถึง รมว.ต่างประเทศอินโดฯ ย้ำจุดยืนรับไม่ได้ถ้าไทยไม่ปฏิบัติตามชุดทางออก และทำอะไรอย่างอื่นที่ขัดกับชุดทางออก จม.ดังกล่าวสำเนาถึง รมต.อาเซียนทั้งหมด

จดหมายของนายฮอ นำฮง ส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ฉบับวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๔ ยืนยันรับไม่ได้หากมีการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามและขัดกับชุดทางออกจดหมายของนายฮอ นำฮง ส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ฉบับวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๔ ยืนยันรับไม่ได้หากมีการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามและขัดกับชุดทางออก
จดหมายของนายฮอ นำฮง ส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ฉบับวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๔ ยืนยันรับไม่ได้หากมีการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามและขัดกับชุดทางออก

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ส่งจดหมายถึงนายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย และสำเนาถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทั้งหมด โต้กรณีที่การดำเนินการจัดส่งผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของการหารือรัฐมนตรีต่างประเทศ ๓ ฝ่าย ที่กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้ข้อสรุปเป็น “ชุดทางออก” ซึ่งนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีต่างประเทศไทย รับมาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยนายฮอ ย้ำว่าจำเป็นที่ไทยต้องตอบรับชุดทางออกและการกระทำอะไรอย่างอื่นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิง

เนื้อหาในจดหมายฉบับดังกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ตามสำเนาฉบับภาษาเขมร กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะอ้างถึงจดหมายของ ฯพณฯ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และจดหมายของผมฉบับก่อนหน้า ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับชุดทางออกซึ่งเป็นความเห็นพ้องในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กัมพูชา ไทย และอินโดนีเซีย ที่จาการ์ตา วันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔”

นายฮอ นำฮง เน้นย้ำในตอนท้ายของจดหมายว่า “เกี่ยวกับปัญหานี้ ผมขอเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการตอบสนองในทางบวกจากรัฐบาลไทย เพื่อปฏิบัติตามชุดทางออกข้างต้น การกระทำอะไรอย่างอื่นและขัดกับชุดทางออก เป็นการรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง”

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พร้อมทั้งเปิดเผยว่า รัฐมนตรีกลาโหมของไทย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับปากที่จะมาเร่งรัดนายกษิต ภิรมย์ ให้ลงนามอนุมัติชุดทางออกดังกล่าว

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website