ฮอเผยได้ ๖ มาตรการจากที่ประชุม รมต.ต่างประเทศสามฝ่าย

ฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง เผย ๖ มาตรการหลังหารือรมต.ต่างประเทศสามฝ่าย โดยเสนอให้ไทยเร่งตอบรับ TOR ซึ่งตอบรับเมื่อใด ประกาศประชุม JBC และ GBC ทันที จากนั้นอินโดฯ จะส่งทีมสำรวจล่วงหน้าพร้อมเปิดการประชุม JBC และ GBC และ ๑๐ วันให้หลังจะส่งผู้สังเกตการณ์เต็มคณะลงพื้นที่ปะทะ ฮอขอให้กษิตเสนอให้ ครม.ไทยอนุมัติ TOR อังคารนี้ กษิตรับปากแต่ไม่ยืนยัน ส่วนปัญหาตาเมือน-ตาควาย เป็นคนละเรื่องคุยที่ไหนก็ได้

Hor1
แฟ้มภาพ: นายฮอ นำฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา

การหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสามฝ่าย ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีไทย ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ที่ให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสามประเทศหารือร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยสันติวิธีและให้เป็นไปตามสนธิสัญญาไมตรีฯ ของอาเซียน (TAC) โดยการหารือเป็นเวลา ๓ ชั่วโมง ได้ข้อสรุป ๖ มาตรการ

ตามรายงานข่าวเมื่อวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ของสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา นายฮอ นำฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เปิดเผยถึง ๖ มาตรการดังกล่าวโดยระบุว่า ในมาตรการที่ ๑ และ ๒ ประเทศไทยควรตอบรับ TOR เกี่ยวกับการวางผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย พร้อมกันนั้นควรได้ประกาศการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC)  ซึ่งควรทำทันทีในวันเดียวกัน โดยหมายความว่า วันใดที่ไทยได้ทำหนังสือตอบรับ (Letter of Acceptance) TOR ไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย วันนั้นกัมพูชาและไทยจะประกาศให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดน

มาตรการข้อที่ ๓ และ ๔ กำหนดว่า ๕ วัน หลังจากที่ไทยทำหนังสือตอบรับ TOR ไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียจะส่งทีมสำรวจสภาพการณ์ (Survey Team of IOT) ไปในพื้นที่ที่มีการปะทะ พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปจะเปิดการประชุม

​ส่วนมาตรการที่ ๕ และ ๖ ระบุว่า ๑๐ วัน หลังจากที่ไทยทำหนังสือตอบรับ TOR  อินโดนีเซียจะส่งผู้สังเกตการณ์ทั้งหมดไปยังพรมแดน (Full Assignment)​ พร้อมกันนี้ จะมีการร่วมหารือและติดตามผลการประชุม JBC และ GBC

ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสามเห็นชอบร่วมกันที่จะให้ขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของตนเกี่ยวกับผลการหารือทั้ง ๖ มาตรการดังกล่าว โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาได้ขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศไทย ผลักดันให้คณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อ TOR ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ ในวันอังคาร ที่ ๑๐  พฤษภาคม นี้ ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศไทยรับปาก แต่ระบุว่าไม่ทราบว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติ TOR ในวันอังคารนี้หรือไม่

​นอกจากนี้ นายฮอ นำฮง ยังได้กล่าวยืนยันเกี่ยวกับจุดยืนของนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่า เราควรแยกแยะปัญหาเป็น ๒ ส่วน คือ การประชุม GBC และ JBC ที่เกี่ยวกับพื้นที่พระวิหาร ควรมีอินโดนีเซียอยู่ร่วมด้วย ส่วนการประชุม GBC และ JBC  ที่เกี่ยวกับพื้นที่เล็กอย่างพื้นที่ตาเมือนและตาควายนั้น กัมพูชาและไทย สามารถประชุมแบบทวิภาคี ซึ่งจะประชุมที่กัมพูชาหรือที่ไทยก็ได้

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website