ฮอ นำฮง เร่งทูตทำความเข้าใจ ๓ ประเด็นสำคัญรวมเรื่องคดีปราสาทพระวิหาร

ฮอ นำฮง เรียกทูตเขมรประจำต่างประเทศเข้าพบ เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๕ เร่งให้ทำความเข้าใจนโยบายสำคัญ ๓ เรื่อง คือ การขอศาลโลกตีความคำตัดสินปี ๒๕๐๕ การเสนอตัวชิงเก้าอี้สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงฯ และการเป็นประธานอาเซียน ฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง เรียกทูตเขมรประจำประเทศต่าง ๆ เข้าพบ เร่งให้ไปทำความเข้าใจนโยบายสำคัญ ๓ เรื่องสำหรับปีนี้ คือ การขอศาลโลกตีความคำตัดสินปี ๒๕๐๕ การเสนอตัวชิงเก้าอี้สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงฯ และการเป็นประธานอาเซียน พรุ่งนี้ ฮุน เซน นัดคุยทูตเรื่องเดิมอีกรอบ

ซีอีเอ็นของกัมพูชารายงานอ้างการเปิดเผยของ นายโกย กวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ที่ระบุว่า เมื่อช่วงเช้า (๒๓ มกราคม ๒๕๕๔) นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้เรียกประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กัมพูชาประจำประเทศต่าง ๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้ไปทำความเข้าใจกับประเทศนั้น ๆ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกัมพูชา เนื่องจากในปีนี้กัมพูชาเป็นประธานอาเซียน โดยมี ๓ เรื่องสำคัญ คือ ๑. การตีความคำตัดสิน พ.ศ.๒๕๐๕ ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เกี่ยวกับพื้นที่ปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณ ๒. การเสนอตัวของกัมพูชาเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่สำหรับ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ ในปีนี้ ๓. แนวทางที่จะทำให้กัมพูชาประสบความสำเร็จและได้รับเกียรติในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้

นายโกย กวง กล่าวต่อว่า เนื่องจากนโนบายการต่างประเทศของรัฐบาลกัมพูชาจะต้องเผชิญกับงานสำคัญ ๓ อย่างดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียกเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ประจำในต่างประเทศ เข้ามารับฟังแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผล ในการประชุม นายฮอ นำฮง ได้แนะนำแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภารกิจของทูต ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญทั้งสามข้อที่ว่าด้วย รวมถึงได้แนะนำให้ทูตทำความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของกัมพูชาในทุกด้าน ให้เร่งหาตลาดใหม่ ๆ สำหรับรองรับผลผลิตส่งออกโดยเฉพาะข้าว พร้อมกับกำชับทูตที่ประจำในประเทศที่มีคนกัมพูชาขายแรงงานอยู่มาก อย่างเช่น มาเลเซีย ไทย เกาหลี และญี่ปุ่น ให้เอาใจใส่ต่อแรงงานเหล่านั้นให้มากเพื่อป้องกันสิทธิเสรีภาพของกัมพูชา พร้อมรายงานปัญหาให้กับกระทรวงฯ ได้รับทราบ นอกจากนี้ นายฮอ นำฮง ได้ผลักให้ทูตกัมพูชาเร่งไปอธิบาย ทำความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ โดยเน้นแนวนโยบายของกัมพูชาทั้งสามข้อ

ช่วงเช้าวันที่ ๒๔ มกราคม ที่จะถึงนี้ นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะเป็นประธานในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กัมพูชา เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในสามประเด็นข้างต้น

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website