ฮอกอดแผนที่ดงรัก หวังศาลโลกเข้าข้างเขมร

ฟิฟทีนมูฟ — ฮอเผยมีข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลถูกต้องครบถ้วน มีแผนที่ระวางดงรักที่กำหนดเส้นเขตแดนชัดเจน ซึ่งไทยเคยยกสันปันน้ำขึ้นสู้แล้ว แต่ศาลปฏิเสธ ระบุศาลอาจมีคำสั่งภายใน ๔๐-๔๕ วัน ซึ่งอาจรับคำร้องขอมาตรการชั่วคราวของเขมรทั้งสามข้อ ข้อใดข้อหนึ่งหรือออกคำสั่งใหม่ บอกสถานการณ์ชายแดนเปราะบางอาจเกิดเหตุร้ายที่ไม่อาจเยียวยา แต่เขมรพร้อมสู้ไทยตลอด ๒๔ ชม. ปัดข่าวอินโดฯ ช่วยอาวุธ

นายฮอ นำฮง ระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่สนามบินพนมเปญ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายฮอ นำฮง ระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่สนามบินพนมเปญ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
นายฮอ นำฮง ระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่สนามบินพนมเปญ หลังกลับจากศาลโลก กรุงเฮก ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เดินทางกลับจากการนำคณะร่วมการเปิดรับฟังมาตรการชั่วคราว ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ถึงสนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ และให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงสายวันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๕๔) ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพและวิทยุเอเชียเสรี นายฮอ นำฮง เปิดเผยว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะตัดสินมาตรการชั่วคราวที่เสนอโดยกัมพูชา ภายใน ๔๐-๔๕ วัน ไม่ว่าศาลฯ จะเห็นตรงตามข้อเสนอของกัมพูชาหรือไม่ก็ตาม กัมพูชาหวังว่ามีข้อโต้แย้งที่ครบถ้วน อย่างเช่น แผนที่ภาคผนวก ๑ (แผนที่ ๑:๒๐๐,๐๐๐ ระวางดงรัก) ที่กำหนดเส้นเขตแดนอย่างชัดเจน ไทยเคยได้ยกประเด็นเกี่ยวกับสันปันน้ำที่พรมแดนขึ้นโต้แย้งแล้วด้วย แต่ศาลฯ ปฏิเสธ ดังนั้น ข้อเสนอของกัมพูชาจึงมีเหตุผลที่ถูกต้อง หวังว่าผู้พิพากษาจะเห็นด้วยตามนั้น

นายฮอ นำฮง กล่าวต่อว่า กัมพูชามีทนายต่างชาติ ๓ คน จากฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในการเปิดรับฟังเป็นเวลา ๒ วัน ที่ผ่านมานั้น กัมพูชาได้แจ้งผู้พิพากษาถึงการรุกรานของประเทศไทยตามแนวพรมแดน และตนได้ร้องขอ ๓ ข้อ คือ ๑. ขอให้ไทยถอนกองกำลังออกจากพื้นที่ปราสาทพระวิหาร คือไม่มีพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร ๒. ขอให้ศาลฯ ห้ามไม่ให้มีกิจกกรรมทางทหารของไทยตามพรมแดน ซึ่งหมายความว่าห้ามไม่ให้มีการรุกรานของไทย และ ๓. ต้องหวงห้ามการกระทำและกิจกรรมของไทยที่ทำให้กระทบต่อสิทธิของกัมพูชา และทำให้สถานการณ์ตึงเครียด นายฮอ นำฮง ให้ความเห็นว่า ใน ๓ ข้อที่ตนเสนอ ศาลอาจรับและมีคำสั่งตามทั้งหมด อาจรับข้อใดข้อหนึ่ง หรืออาจออกคำสั่งใหม่ซึ่งก็ขึ้นกับเขา

รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เปิดเผยว่า ฝ่ายไทยมีข้อเรียกร้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น คือขอให้ศาลฯ ไม่รับคำร้องของกัมพูชา และกล่าวต่อว่า ขณะนี้สถานการณ์พรมแดนทั่วไปมีความเปราะบางจากการรุกรานของทหารไทยตลอดเวลา หากมีการรุกรานเกิดขึ้นอีก อาจมีเหตุร้ายแรงหรือสถานการณ์ที่ไม่อาจแก้ไขได้ ขณะที่ไทยไม่ได้เคารพต่อคำตัดสินของศาลกรุงเฮก นายฮอ นำฮง ย้ำต่อว่า ตอนนี้กองทัพกัมพูชาเตรียมพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสกัดกั้นการรุกรานของไทย

ในตอนท้าย นายฮอ นำฮง ปฏิเสธข่าวกัมพูชาได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธจากอินโดนีเซีย โดยยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้รับอาวุธจากประเทศอินโดนีเซียแต่อย่างใด

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website