ฮอยันไม่ถอนทหารหากยังไม่มีผู้สังเกตการณ์

นายฮอ นำฮง ระหว่างให้สัมภาษณ์ที่สนามบินกรุงพนมเปญ ๒๐ ก.ค.๕๔ฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง กลับถึงพนมเปญ ระบุจะยังไม่ถอนทหารหากยังไม่มีผู้สังเกตการณ์เข้าพื้นที่ หากไทยไม่ทำตามมาตรการชั่วคราวก็เป็นเรื่องของศาลโลกต้องออกมาตรการใหม่ เผยได้คุยกับอินโดฯ แล้ว เร่งให้ส่งผู้สังเกตการณ์มายังพื้นที่ เขมรพูดแปลกใช้ถ้อยคำถอนทหารออกจากพื้นที่ใกล้ปราสาท โดยไม่พูดถึงการถอนออกจากตัวปราสาท

นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา หลังเดินทางกลับจากการนำคณะฟังการแถลงมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ถึงสนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ เมื่อช่วงเช้า (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔) ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโดยระบุว่า กัมพูชาจะยังไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร ถ้าหากยังไม่มีผู้สังเกตการณ์เข้ามายังพื้นที่ดังกล่าว อย่าไรก็ตาม กัมพูชาสนับสนุนและเคารพมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพของกัมพูชา

นอกจากนี้ นายฮอ นำฮง เปิดเผยว่า ตนได้พบกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนแล้ว โดยได้เร่งให้อินโดนีเซียส่งผู้สังเกตการณ์มายังพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาโดยเร็ว และยังได้กล่าวต่อว่า หากไทยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลฯ ก็จะมีมาตรการใหม่ต่อปัญหานั้น เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อกัมพูชา-ไทย ถอนทหารออกจากพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารแล้ว ภายหลังนำกำลังเข้ามาอีกจะทำอย่างไร นายฮอระบุว่าเป็นหน้าที่ของศาลฯ เรื่องดังกล่าวอยู่ในมือของศาลฯ แล้ว ดังนั้น ทุกข้อกำหนดศาลฯ เป็นผู้จัดการ ทั้งสองฝ่าย คือ กัมพูชาและไทยไม่อาจแตะต้องได้อีก

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website