ฮอเร่งร่างข้อตกลงไทย-เขมรรับผู้สังเกตการณ์อาเซียน

เอกสารแถลงข่าวกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กรณีนายฮอ นำฮง ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เสนอร่างข้อตกลงที่ ๒ เกี่ยวกับการส่งผู้สังเกตการณ์ฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง เสนอร่างข้อตกลงที่สองระหว่างไทย-เขมร ไปยัง รมว.ต่างประเทศอินโดฯ เร่งส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ปราสาทพระวิหารเพื่อปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวศาลโลก ส่วนโฆษกสำนักนายกฯ เขมร เผยเขมรทำหน้าที่ตนเองครบถ้วนแล้วยังเหลือแต่ฝ่ายไทย ระบุถอนทหารในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นออกแล้ว ยังเหลือไว้ที่ปราสาทฯ รอผู้สังเกตการณ์มาถึง

ก่อนหน้านี้เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กัมพูชาได้เสนอร่างข้อตกลงระหว่างไทยและกัมพูชา โดยมีอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นพยานลงนาม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ล่าสุดเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ตามเอกสารแถลงข่าวของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ได้ส่งจดหมายถึงนายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เสนอร่างข้อตกลงที่สองในการจัดส่งผู้สังเกตการณ์ โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า อ้างถึงจดหมายของตนลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กรณีเสนอร่างข้อตกลงระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรไทย ในการปฏิบัติตามคำสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตนใคร่ขอเสนอข้อตกลงที่สองซึ่งแนบมาด้วย

จดหมายระบุต่อว่า วัตถุประสงค์ของข้อตกลงใหม่นี้ เพื่อนำไปสู่การวางคณะผู้สังเกตการณ์ (IOT) เพื่อตรวจประเมินในพื้นที่ของเขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว (PDZ) และการตรวจสอบการถอนเจ้าหน้าที่ทหารของทั้งกัมพูชาและไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทำงานของคณะผู้สังเกตการณ์ จดหมายระบุในตอนท้ายว่า หวังว่าอินโดนีเซียจะเร่งพิจารณาและตอบร่างข้อตกลงใหม่โดยเร็ว รวมถึงการตอบจากฝ่ายไทย นายฮอ นำฮง ได้ส่งสำเนาจดหมายดังกล่าวถึงรัฐมนตรีต่างประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เอกสารแถลงข่าวของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดร่างข้อตกลงที่สองที่นายฮอ นำฮง อ้างถึง

นอกจากนี้ ตามรายงานข่าวของสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) นายไพ ซีพาน โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยว่ากัมพูชายังไม่ได้รับการตอบรับจากฝ่ายไทย เกี่ยวกับการถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาท ตามที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีมาตรการชั่วคราว ส่วนอินโดนีเซียเห็นว่าควรต้องรอรัฐบาลใหม่ของไทยเพื่อหารือในเรื่องนี้ นายไพ ซีพาน ระบุอีกว่ากัมพูชาได้ทำหน้าที่ของตนทุกอย่างแล้วในการตอบสนองต่อคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ยังเหลือแต่ฝ่ายไทยเท่านั้น นอกจากนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง กัมพูชาได้ลดจำนวนทหารลงในพื้นที่ที่ไม่มีความจำเป็น แต่ในพื้นที่พระวิหาร ทหารกัมพูชายังคงอยู่เช่นเดิมจนถึงเวลาที่ผู้สังเกตการณ์มาถึง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website