ฮอเผยรอการตอบรับร่วมประชุม GBC เป็นทางการจากไทย

นายฮอ นำฮง ระหว่างพบกับ รมต.ต่างประเทศเวียตนาม ๗ ธ.ค. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง เผยกัมพูชารอไทยตอบรับอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดการประชุม GBC หารือการถอนทหาร พร้อมย้ำต้องมีผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย เพื่อให้การถอนทหารเป็นไปอย่างเท่าเทียม

นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา กล่าวภายหลังการพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเวียตนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า ที่กระทรวงต่างประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (๗ ธันวาคม ๒๕๕๔) ว่า กัมพูชารอการตอบรับอย่างเป็นทางการจากฝ่ายไทย เพื่อเปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ในเดือนธันวาคมนี้ โดยระบุว่า พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา ได้เสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย ให้มาร่วมการประชุมแล้ว การประชุม GBC จะกำหนดวันในการถอนทหารออกจากพื้นที่เขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว

รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกัมพูชากล่าวย้ำว่า ในเวลาที่มีการถอนทหารนั้น ต้องมีผู้สังเกตการณ์ของประเทศอินโดนีเซีย มาสังเกตการณ์การถอนทหารของทั้งสองฝ่ายโดยเสมอกัน เท่าเทียมกัน

ตาม การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปจะจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ระหว่าง ๒๐-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีประเด็นหลักในการหารือเป็นเวลา ๖ วัน คือ ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน และการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่กำหนดให้มีเขตปลอดทหารบนพื้นที่เขาพระวิหาร

นอกจากนี้ นายฮอ นำฮง กล่าวถึงการดำเนินการของกัมพูชาในกรณีขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความคำตัดสินเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ภายหลังที่ไทยได้ยื่นข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Observations) อย่างเป็นทางการให้กับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ว่า

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website