ฮอเสียท่า ปรี๊ดเขมรสุดอาภัพมีประเทศเพื่อนบ้านที่มีผู้นำที่หลอกลวงเลว!!

ฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง เคืองจัดเสียท่าไทย เอา ๓ ประเด็นที่คุยแล้วมายัดใส่ระเบียบวาระ คุยเครียดลากยาวจนหมดสองวัน พอตกลงได้แล้วไทยยังโยกโย้รอสภาอนุมัติ JBC ๓ ฉบับก่อนลงมือ ระบุเรื่องเปิดด่านที่เรียบร้อยเพราะเป็นผลประโยชน์ใหญ่ของไทย ส่วนการเจรจาครั้งถัดไปไทยยักท่ากันไม่ให้อินโดฯ เกี่ยวข้องจนสับสนอีก โอดเขมรสุดอาภัพได้ผู้นำเพื่อนบ้านที่หลอกลวงเลว

นายฮอ นำฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
นายฮอ นำฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว

สำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชาช่วงค่ำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ รายงานอ้างบทสัมภาษณ์ของนายฮอ นำฮง กับสถานีโทรทัศน์ CTN ของกัมพูชา ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาระบุว่า การประชุมแสวงหาทางออกความขัดแย้งพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๔ มีความตึงเครียดและถูกลากออกไป โดยไม่สำเร็จเป็นดอกผลอะไรเลย ปัญหาเกิดมาจากฝ่ายไทยไม่มีเจตนาดี เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนโดยสันติวิธีร่วมกับกัมพูชา

รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้กล่าวด้วยความโกรธเกรี้ยวว่า มีประเด็นแค่ ๓ ประเด็นเท่านั้นในระเบียบวาระการหารือคณะกรรมการพรมแดน JBC เมื่อวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เมืองบอกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ตามจริงประเด็นทั้ง ๓ นั้น มีการเห็นชอบร่วมกันแล้วระหว่างฝ่ายกัมพูชาและไทยก่อนหน้านี้ แต่ประเด็นทั้งสามนั้นถูกหารืออย่างตึงเครียดสุด แล้วถูกลากออกไปถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. ค่ำวันที่ ๘ เมษายน จึงแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ทั้ง ๓ ประเด็น คือ ๑. การส่งคณะเทคนิคไปค้นหาหลักเขตที่ ๑ – ๒๓ ที่พื้นที่พรมแดน ๕ ของพรมแดนกัมพูชา-ไทย เริ่มที่อันลงแวง1 มาถึงปราสาทตาเมือน2 ๒. การถ่ายภาพจากอากาศด้วยเครื่องบินตามแนวพรมแดนเพื่อหาหลักเขตเก่า และ ๓. การเปิดด่านพรมแดนสตึงบด3 ในเขตบันเตียเมียนเจ็ย

นายฮอ นำฮง ได้กล่าวยืนยันต่อว่า ฝ่ายกัมพูชาต้องการทำทันที โดยส่งช่างเทคนิคไปค้นหาหลักเขตเก่า ยิ่งกว่านั้น ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับนโยบายและไม่เกี่ยวกับรัฐสภาไทย แค่ถ่ายภาพร่วมกัน แต่กลายเป็นเรืองขึ้นมาอีก ฝ่ายไทยเสนอให้รอสภาไทยอนุมัติบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ (JBC) ที่หารือเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ก่อนหน้านี้ บันทึกดังกล่าวตั้งแต่เดือนสี่ ปี ๒๕๕๒ มาถึงวันนี้ สภาไทยยังไม่ได้อนุมัติ แล้วผลักไปผลักมา วุ่นกันเหมือนกระจง

นายฮอ นำฮง กล่าวต่อว่า การเห็นชอบในประเด็นหนึ่งนี้ เนื่องจากไทยมองเห็นแล้วว่ามีประโยชน์ต่อไทย โดยเฉพาะการเปิดด่านนี้ เพื่อให้รถยนต์นำสินค้าเข้าออก ไม่ให้รบกวนด่านปอยเปต ด่านปอยเปตยกให้นักท่องเที่ยว นำสินค้าไทยมาเมืองเขมรในปีหนึ่ง ๆ กว่า ๒, ๐๐๐ ล้านดอลล่าร์ ดังนั้น การเปิดด่านพรมแดนใหม่นี้ เป็นผลประโยชน์ใหญ่ของไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากล่าวยืนยันว่า การกระทำของฝ่ายไทยแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ขาดความตั้งใจ และมีเจตนาเลวต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนโดยสันติวิธี และโดยมิตรภาพ คือไม่เหมือนที่ตนเองได้พูดแล้วพูดอีก ที่ผ่านมานั้น

​ถ้าอ้างตามนายฮอ นำฮง ในการประชุมเจบีซีครั้งถัดไป ที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยรัฐมนตรี วา กีมฮง 4 ฝ่ายไทยก็ไม่เห็นชอบต่อวันเวลาของการประชุมทั้งหมด ไทยขอให้การทำความตกลงระหว่างกัมพูชาและไทยใช้ช่องทางการทูต ส่วนกัมพูชาขอให้มีการทำความตกลงโดยอินโดนีเซียที่เป็นประธานอาเซียน เพราะอินโดนีเซียรับการมอบหมายจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อทำความตกลงการเจรจาระหว่างกัมพูชาและในไทยการแก้ปัญหาความขัดแย้งพรมแดน ยิ่งกว่านั้น อินโดนีเซียที่เป็นประธานอาเซียนก็รับการมอบหมายจากอาเซียนทั้งหมด ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ ให้อาเซียนมีส่วนร่วมโดยเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนไทย-กัมพูชา ดังนั้น กัมพูชารับให้อินโดนีเซียร่วมเตรียมการประชุม แต่ไทยต้องการตัดรอนบทบาทหน้าที่ของอินโดนีเซีย

นายฮอ นำฮง ได้กล่าวยืนยันใหม่ว่า ไทยไม่มีเจตนาที่ดีและหลอกลวงอย่างเลว ไทยต้องการแต่เจรจาทวิภาคี แต่เจรจากี่ปีมาแล้ว ไม่ได้การอะไรเลย ดังนั้นแล้ว ได้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติและอาเซียน ที่ได้มอบภารกิจให้อินโดนีเซีย ร่วมประสานงานระหว่างกัมพูชาและไทย เป็นตัวกลางในการสลายปัญหาพรมแดนโดยสันติวิธี และตัวกลางในการเคารพการหยุดยิงถาวร

การไม่พร้อมรับบทบาทของอินโดนีเซียในการเตรียมการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ JBC ครั้งถัดไปนั้น นายฮอ นำฮง กล่าวว่า ประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดเลวของไทยในปัญหาเจรจา ไทยเอาปัญหาเจรจานี้ให้เป็นความสับสนเท่านั้น แต่กัมพูชาเราต้องการเจรจาให้ได้ผลชัดเจน และให้ได้ผลงดงาม บนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและโดยมิตรภาพระหว่างกัมพูชา-ไทย

รองนายกรัฐมนตรี ฮอ นำฮง ยังย้ำอีกว่า “เป็นอาภัพยิ่งที่เรา (กัมพูชา) ได้ประเทศเพื่อนบ้านหนึ่ง (ไทย) ที่มีผู้นำมีความหลอกลวงเลวอย่างนี้”

——————————————————————————————-

หมายเหตุ:

๑. ฟิฟทีนมูฟถอดรายงานข่าวจากต้นฉบับข่าวภาษาเขมรแบบคำต่อคำ โดยคงรูปประโยค ถ้อยคำและความหมายให้ตรงที่สุด อนึ่ง ฟิฟทีนมูฟไม่มีความประสงค์ที่จะให้ร้ายประเทศตัวเอง การนำเสนอ เป็นไปเพียงเพื่อประสงค์ให้คนไทยได้รับทราบว่าเขมรมีมุมมอง และกล่าวถึงเราอย่างไร

๒. พาดหัวข่าวนำมาจากพาดหัวข่าวเขมรโดยเปลี่ยนแปลงช่วงต้นเล็กน้อย เพื่อให้เห็นว่าเขาพาดหัวเรื่องนี้อย่างไร

๓. หากเป็นจริงตามคำให้สัมภาษณ์ของฮอ นำฮง ดังนั้น การออกมาเปิดเผยของนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต หลังเสร็จการประชุมวันแรก ที่ว่าได้ข้อตกลง ๗ ข้อนั้น

๔. ประเด็นด่านพรมแดนนานาชาติสำหรับสินค้า ด่านสตึงบด ถูกกำหนดให้เป็นด่านการค้าคู่กับด่านปอยเปตที่จะกำหนดให้เป็นด่านสำหรับนักท่องเที่ยว เริ่มเป็นข่าวเมื่อครั้งนายฮุน เซน และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เริ่มกลับมาคืนดีกันหลังผิดใจกรณีที่กัมพูชาตั้งทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ สามารถอ่านรายงานข่าวย้อนหลังได้จาก:

--------------------------------------
  1. អន្លង់វែង []
  2. ប្រាសាទ​តា​មាន់ []
  3. ​ស្ទឹង​បត់ []
  4. វ៉ា គីម​ហុង []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website