ฮวยเซงเสนอให้อินโดทำหน้าที่แก้ปัญหาไทย-เขมร

ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฟิฟทีนมูฟ – ฮอ นำฮง เผยหลังฮุน เซน กลับถึงพนมเปญ ว่า ฮุน เซน ได้เสนอให้อินโดนีเซียทำให้หน้าที่ต่อในนามอาเซียน ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนไทย-เขมร ภายใต้กรอบของศาลโลก

ตามรายงานของซีอีเอ็นของกัมพูชา ภายหลังที่ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ถึงสนามบินแห่งชาติกรุงพนมเปญเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ช่วงบ่าย นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโดยเปิดเผยว่า เนื่องจากกัมพูชาจะเป็นประธานอาเซียน ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขณะที่ปัญหาพรมแดนกัมพูชา-ไทย ยังไม่สิ้นสุด แม้มีการหยุดยิงและมีสันติภาพเต็มที่ แต่ยังไม่จบ ตามที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้กำหนดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ให้มีพื้นที่ปลอดทหาร ให้ทั้งสองฝ่าย คือ กัมพูชาและไทย ถอนทหารออกจากพื้นที่ปลอดทหารที่กำหนดเป็นมาตรการชั่วคราว แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการถอนทหาร เนื่องจากไทยมีการเลือกตั้ง ต่อมาไทยประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกับกัมพูชา

นายฮอ นำฮง กล่าวต่อว่า การถอนทหารออกจากพื้นที่ปลอดทหารนั้น ต้องรอการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปแบบทวิภาคี ระหว่างรองนายกรัฐมนตรี เตีย บัญ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา กับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของไทย ซึ่งจะมีขึ้นในโอกาสข้างหน้า เพื่อที่จะกำหนดวันในการถอนทหาร และระหว่างถอนทหารจะมีผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียเข้าร่วมด้วย ทั้งในดินแดนไทยและดินแดนกัมพูชา

นายฮอ นำฮง กล่าวต่อว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้ อินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียน ได้เสนอให้มีผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย ซึ่งไทยและกัมพูชาต่างให้ความเห็นชอบ ดังนั้น สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ได้เสนอให้อินโดนีเซียทำหน้าที่ของตนต่อในนามอาเซียน เพื่อแก้ปัญหาพรมแดนกัมพูชา-ไทย ในกรอบของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website