ฮวยเซงขออินโดอยู่คุมต่อปี ๕๕–ย้ำครั้งแรกประชุมจีบีซีที่อินโด

ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน เผยระหว่างปิดประชุมกระทรวงมหาดไทยว่าต้องการให้อินโดฯ อยู่เป็นตัวกลางเจรจาไทย-เขมรในปี ๕๕ ระหว่างที่เขมรเป็นประธานอาเซียน สิ่งสำคัญสุดที่เขมรต้องการตอนนี้คือให้อินโดฯ รีบส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ กำหนดเองว่าการประชุม “ทวิภาคี” ครั้งแรกต้องมีประธานอาเซียนอยู่ร่วมและต้องเป็นการประชุมของรัฐมนตรีกลาโหม (GBC) ที่อินโดฯ คุยไทยไม่ต้องถอนทหารเพราะอยู่บนเขตไทยก็เป็นสิทธิ์ของไทย ทหารเขมรอยู่บนดินเขมรเป็นสิทธิ์ของเขมร แต่แนะไทยว่าอย่าเคลื่อนย้ายทหาร ฟุ้งถ้าเขมรรุกล้ำไทยยิงได้เลย ถ้าไทยรุกล้ำเขมรจะชกและจับตัว แถมระบุเขมรสุดดีไม่เคยรุกล้ำไม่เคยเปิดการยิงก่อนและเคารพการหยุดยิง

สำนักข่าวซินหัวของจีนเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายงานว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวเมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากัมพูชาจะขอให้อินโดนีเซียทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขณะที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียน

“กัมพูชาจะเป็นประธานอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึ่งกัมพูชาไม่สามารถเป็นทั้งผู้เล่นฟุตบอลและกรรมการตัดสินไปพร้อมกันได้ในการเจรจาข้อพิพาทกับประเทศไทย” ฮุน เซน กล่าวระหว่างการปิดการประชุมระดับชาติของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมกว่า ๓๕๐ คน  “ดังนั้น เราจะขอให้อินโดนีเซียเป็นตัวกลางการเจรจาระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยในนามของอาเซียน กัมพูชาจะไม่ใช้บทบาทประธานอาเซียนในการเจรจากับไทย นี่เป็นความคิดเบื้องต้น”  นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า “ตอนนี้ สิ่งสำคัญสุด ที่เราต้องการ คือให้อินโดนีเซียส่งผู้สังเกตการณ์มาที่พรมแดนโดยเร็วที่สุด”

ฮุน เซน ขอบคุณอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนที่ได้แสดงบทบาทอย่างสำคัญที่เปิดให้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. และเพิ่มเติมว่าการประชุมดังกล่าวให้ผลที่ดีอย่างมากซึ่งมีความจำเป็นสำหรับกัมพูชาและประเทศไทย ตลอดจนอาเซียน

นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังให้ความเห็นว่าการประชุมทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยครั้งแรกจะจัดขึ้นที่อินโดนีเซีย พร้อมการอยู่ร่วมของประธานอาเซียนหรือตัวแทน และการประชุมครั้งแรกจะเป็นการประชุมของรัฐมนตรีกลาโหม

ขณะเดียวกัน ฮุน เซน กล่าวว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องถอนทหารจากชายแดนประเทศไทย “ผมไม่เรียกร้องให้ประเทศไทยถอนกำลังทหารออกจากเขตแดนไทย กำลังทหารคุณบนดินแดนคุณเป็นสิทธิ์ของคุณ และกำลังทหารกัมพูชาอยู่บนแผ่นดินกัมพูชา เป็นสิทธิของกัมพูชา” และ “ผมแค่แนะว่าฝ่ายไทยไม่ควรเคลื่อนย้ายกำลังทหาร”

ข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเกิดขึ้นภายหลังการประกาศของนายกรัฐมนตรีไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันพุธว่ากองทัพบกไทยจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากพรมแดนไทย-กัมพูชา แม้อินโดนีเซียจะส่งผู้ัสงเกตการณ์เข้าไปในพื้นที่ โดยนายฮุน เซน ระบุว่า “ผมยืนยันว่ากัมพูชาเคารพการหยุดยิง และกัมพูชาไม่เคยบุกรุกคนอื่น และไม่เคยเปิดการยิงก่อน”  และ “ถ้ามีทหารกัมพูชาคนใดรุกล้ำเขตแดนไทย ไทยสามารถยิงได้ และถ้าทหารไทยละเมิดกัมพูชา กัมพูชาจะชกหรือจะจับตัวด้วย ผมสั่งทหารของผมอย่างเป็นทางการไม่ให้ละเมิดผู้อื่น” นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังกล่าวอีกว่าถ้าประเทศไทยไม่รุกล้ำ และกัมพูชาไม่รุกล้ำ ก็ไม่มีการปะทะกัน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website