ฮวยเซงเผยสถานการณ์ชายแดนดีหลังเพื่อเหลี่ยมชนะเลือกตั้ง

ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างการประชุม ครม.ประจำสัปดาห์ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน เผยระหว่างการประชุม ครม.เขมรประจำสัปดาห์ สถานการณ์ชายแดนดีขึ้นหลังเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง สั่งทุกหน่วยงานสร้างบรรยากาศความไว้วางใจเพื่อทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่ของไทย ไม่อายปากบอกไม่คิดเอาประเทศไหนมาเป็นศัตรู

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะประจำสัปดาห์ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา ในวาระอื่น ๆ นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้แจ้งที่ประชุมว่า นับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีสภาพดีขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันว่าทั้งประชาชนและทหารไทย เห็นอย่างชัดเจนในผลประโยชน์ของสันติภาพ เนื่องจากตั้งแต่เดิมมากัมพูชาไม่เคยคิดจะถือเอาประเทศใดมาเป็นศัตรูกับตน ทั้งนี้ ตามเอกสารรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี (๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)

นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังสั่งการไปถึงกระทรวงข่าวสาร ตลอดจนหน่วยทหารของกองทัพแห่งชาติกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลกัมพูชา ให้เตรียมตัวสำหรับการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ เพื่อพร้อมสำหรับความร่วมมือที่ดีระหว่างพระราชาอาณาจักรกัมพูชาและพระราชอาณาจักรไทย ในบริบทที่มีรัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทย

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website