ฮวยเซง: หารือทวิภาคีคือโขกกบาลถีบส่งอาเซียน-ถามจะลากเวลาไปถึงไหน

ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน ประกาศลั่นไม่มีการหารือทวิภาคี ถ้าสุมหัวคุยทวิภาคีกับไทยก็เหมือนโขกกบาลอาเซียน ถีบส่งออกไปนอกวง กัมพูชาไม่เอาด้วย อาเซียนรับหน้าที่มาจากยูเอ็นแล้ว เรื่องอะไรเขมรจะมาคุยกับไทยเงียบ ๆ เขมรตอบรับหมดแล้วทั้ง TOR และการประชุม เหลือแต่ไทย ไปรับหน้าอาเซียนกับยูเอ็นเอาเอง เผยขุดสนามเพลาะ ซื้อรถยนต์รอรับผู้สังเกตการณ์แล้ว แขวะผู้นำไทยไปคนละทิศคนละทาง นายกฯ ว่าอย่าง รัฐมนตรีฯ ว่าอย่าง กองทัพว่าอย่าง ประชุมไม่ประชุมก็ยังไม่รู้ เลยเวลามากว่าเดือนแล้ว บอกนักข่าวอย่าเอาอย่าง ให้รายงานให้ตรงกันว่าอินโดฯ เป็นเจ้าภาพอย่างเดียว ถามจะลากเวลาไปถึงไหน

ฮุน เซน ระหว่างการกล่าวในพิธีมอบเกียรติบัตรเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
ฮุน เซน ระหว่างการกล่าวในพิธีมอบเกียรติบัตรเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยหน่วยข่าวและตอบโต้เร็ว1 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เผยแพร่คำกล่าวของฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างการมอบเกียรติบัตรเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ที่ผ่านมา ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไม่มีการประชุมปัญหาพรมแดนที่กัมพูชาหรือประเทศไทย ต้องประชุมในประเทศที่ ๓ เท่านั้น

นายฮุน เซน ได้กล่าวว่า ในหนังสือของรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่ากัมพูชารับมาทั้งหมดแล้ว ทั้งเงื่อนไขการปฏิบัติ2 (TOR) และการประชุม ในเวลานี้ ที่ประเทศไทยกำลังหารือความเห็นกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ประเด็นว่าขัดแย้งกันตรงนี้! ผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทย ผู้ที่ไป (ประชุม) พวกหนึ่งก็มาแถลงว่าไปประชุม อีกพวกหนึ่งก็แถลงว่าไม่ไปประชุม ดังนั้น ปัญหานี้  ผมไม่เกี่ยวข้องด้วย แต่ยกให้ประธานอาเซียน การประชุมต้องทำในประเทศอินโดนีเซีย เขาได้ทำหนังสือเชิญไปแล้ว ผมจะไม่เข้าร่วมกับใครเพื่อโขกกบาลอินโดนีเซีย ฮุน เซน กล่าวต่อว่า คณะมนตรีความมั่นคงฯ มอบหมายงานให้กับประธานอาเซียน คือ อินโดนีเซีย เหตุอะไรที่กัมพูชาและไทยจะมาประชุมกันเงียบ ๆ ทำอะไรแบบนั้นก็มีนัยว่ากัมพูชารวม (หัว) กับไทยถีบอินโดนีเซียออกไปยืนขาเดียว ผมไม่เล่นด้วย เขาว่าต้องมีการร่วมมือระหว่างกัมพูชาและไทยบ้าง ไม่เฉพาะกับอินโดนีเซียที่เป็นตัวประสานงาน ตอนนี้เขาอาจมาที่กรุงพนมเปญ เขาอาจไปที่กรุงเทพฯ ประสานงาน หรือไม่ก็ให้ทั้งสองฝ่ายไปจาการ์ตา เราสนับสนุน หรือไม่ก็อาจจะมีการประชุมที่กัมพูชาหรือไทยได้อีก ขอยืนยันที่นี้ไว้เลยว่า ถ้าทำอย่างนั้น เราก็ละเมิดองค์ประชุมอาเซียน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังกล่าวอีกว่า เรื่องเป็นเอกภาพในประเทศหรือไม่เป็นเอกภาพ เป็นเรื่องของไทย ไม่ใช่เรื่องของกัมพูชาแม้แต่น้อย ประเด็นเงื่อนไขข้อตกลง (TOR) ครั้งแรก กัมพูชาตอบอินโดนีเซียภายใน ๒๔ ชั่วโมง ครั้งที่สองกัมพูชาก็ตอบไม่ให้เกิน ๒๔ ชั่วโมง ถึงครั้งที่สาม กัมพูชาก็ตอบไม่ให้เกิน ๒๔ ชั่วโมง เมื่อกัมพูชาได้ทำการแปรญัตติเล็ก ๆ ครั้งหนึ่ง โดยแค่ลงความเห็นตกลงให้ต้องทำตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัมพูชา-ไทย และอินโดนีเซียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ การทำตามมาตรา ๑๙๐ หรืออะไรทำนองนั้น เป็นเรื่องของไทย ตอนนี้กัมพูชารับมาหมดแล้ว ยังเหลือแต่ไทย รับผิดชอบตัวเองต่อหน้าอาเซียน และต่อหน้าคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็นแล้วกัน

กัมพูชาประกาศจุดยืนหนักแน่นพร้อมไปประชุมที่เมืองบอกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนไทยจะไปไม่ไปเป็นเรื่องของไทยทั้งหมด นายกรัฐมนตรีว่าไป รัฐมนตรีฯ ว่าไม่ไป กองทัพว่าไม่ไป เป็นเรื่องของไทย แต่เรื่องประชุมกันสองคนนั้นมันประชุมมากี่ปีแล้ว กัมพูชาเคารพต่อคำเชิญของอินโดนีเซีย แม้ว่าบันทึกการประชุมทั้ง ๓ ฉบับ สภาไทยไม่ให้สัตยาบันก็ตาม คณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (GBC)  เราอาจเลื่อนการงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องและการถ่ายภาพทางอากาศออกไปก่อน ปัญหาการค้นหาหลักเขตแดนหรือไม่ การหารือในเรื่องพื้นที่ขัดแย้ง ก็แจ้งไป ถ้าพูดให้ตรงมันไม่มีพื้นที่ขัดแย้ง คือมาจากการลากแดนที่ข้ามมาฝ่ายนี้

ฮุน เซน ยังยืนยันให้ทราบอีกว่า ผมได้หารือกับ ฯพณฯ ฮอ นำฮง  ถ้าทำปัญหานี้ไม่ไป ควรเตรียมพร้อมเมื่อเวลาประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน วันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผมจะยกปัญหานี้ขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ถ้าระดับรัฐมนตรีต่างประเทศไม่สามารถแก้ปัญหาพรมแดนกัมพูชา-ไทย ได้ ก็จะต้องถูกนำมาวางบนโต๊ะอาเซียน แล้วคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็น เขาเคารพบทบาทของอาเซียน  มอบเรื่องนี้ให้แก้ปัญหา ถึงตอนนี้บิดพริ้วกับอาเซียนอีก กัมพูชารับหมดแล้ว ถ้าพูดเกี่ยวกับพื้นที่รับผู้สังเกตการณ์ จากที่เมื่อวาน ผมโทรศัพท์ไปแนวหน้า แล้วท่านที่แนวหน้าเขารายงานให้ผมทราบว่า ตั้งแต่สนามเพลาะป้องกันสำหรับอินโดนีเซีย ทั้งรถยนต์คือซื้อใหม่ ๕ คัน ที่ติดตั้งวิทยุสื่อสารสำหรับอินโดนีเซีย มีหมดแล้ว รวมถึงงบประมาณสำหรับอินโดนีเซียพักในโรงแรมพนมเปญ ก็ได้จัดการให้หมดแล้ว ตอนนี้จะลากเวลาไปถึงไหน เพราะระยะเวลาเลยมาหนึ่งเดือนแล้ว ยังไม่รู้ว่าจะไปประชุมหรือไม่ประชุม จะยึดถือแต่ว่าต้องหารือทวิภาคี ถ้าหารือทวิภาคีก็มีนัยว่ากำจัดบทบาทอาเซียน โขกกบาลอาเซียน ถีบอาเซียนออกไป กัมพูชาไม่ขอมีส่วนร่วมด้วย คือไม่ทำ แล้วถ้าอินโดนีเซียทำไม่ได้ อินโดนีเซียก็ต้องรายงานไปยังคณะมนตรีความมั่นคงฯ กัมพูชาต้องการได้สันติภาพ และเรียกร้องกองทัพให้มีความอดทนอดกลั้นต่อบรรยากาศ  ทำให้ง่ายขึ้นตามพื้นที่พรมแดน เราไม่ละเมิดเขา แต่ก็ไม่ให้เขาละเมิดเราด้วย

ฮุน เซน ได้กล่าวขอบคุณต่อกองกำลังติดอาวุธที่ยืนหยัดตามแนวพรมแดน โดยเฉพาะด้านปราสาทพระวิหาร และขอบคุณต่อสถาบันทุกฝ่ายที่ไปสมรภูมิแนวหน้าเพื่อให้กำลังใจกองทัพ เพราะป้องกันชาติให้เราทั้งหมด ทั้งหมดร่วมกันเพื่อป้องกันชาติ นี่เป็นเรื่องการป้องกันชาติของประชาชนและพระมหากษัตริย์ และสนับสนุนให้กำลังใจรัฐบาล กองกำลังติดอาวุธก็เหมือนเป็นราษฎรของเรา

ฮุน เซน ได้ยกประเด็นขึ้นอีกว่าการยืนยันข้างต้นเป็นจุดยืนของรัฐบาลกัมพูชา ไม่ใช่ว่าเป็นจุดยืนโดยลำพังของนายกรัฐมนตรี ขออย่าตีความผิดจนสับสน ถ้าเป็นในประเทศไทย จุดยืนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศดูเหมือนเห็นพ้องกัน จุดยืนรัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการกองทัพดูเหมือนไปอีกทางหนึ่ง แต่แม้ว่าจะเป็นอย่างนั้น ก็เป็นเรื่องของไทย ผมไม่เกี่ยวข้อง แต่ขออย่ามาเข้าใจผิดจุดยืน แล้วกลัวไปว่ากัมพูชาจะไปเป็นเจ้าภาพ GBC ไม่เลย เจ้าภาพคืออินโดนีเซีย พูดชัดแล้ว เช่นกัน ผู้สื่อข่าวทั้งหมดในประเทศเรา ถ้าพูดในที่นี้ต้องเผยแพร่ข่าวว่า กัมพูชาและไทยไม่อาจทำตัวเป็นเจ้าภาพได้ อินโดนีเซียคือผู้เป็นเจ้าภาพ

--------------------------------------
  1. អង្គភាពព័ត៌មាន និង​ប្រតិកម្មរហ័ស – องคเพียบปัวติเมียน นิงบรอติกกัมโรหัซ []
  2. លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website