ฮวย เซง – บุน รานี มอบข้าวสาร ๑๙ ตัน ให้ครอบครัวทหารชายแดนพระวิหาร

พล.อ.กุน กีม พร้อมด้วย พล.ท. เซียก โซะเจียต เป็นตัวแทนนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี และนางบุน รานี มอบข่าวสารจำนวน ๑๙ ตัน บะหมี่และน้ำดื่ม แก่ครอบครับทหารกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ฟิฟทีนมูฟ — พล.อ.กุน กีม พร้อมด้วย พล.ท.เซียก โซะเจียต เป็นตัวแทนนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี และนางบุน รานี มอบข่าวสารจำนวน ๑๙ ตัน บะหมี่และน้ำดื่ม แก่ครอบครับทหารกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ ประจำการพื้นที่พระวิหาร ร่วม ๑,๓๐๖ ครอบครัว เมื่อ ๙ ก.พ. ๕๕ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนได้ผลผลิตทางการเกษตร

ตามรายงานของศูนย์ข่าวนครวัต เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พล.อ.กุน กีม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นเสนาธิการร่วมในกองบัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชา พร้อมด้วย พล.ท.เซียก โซะเจียต (เสียก สุชาติ) รองเสนาธิการร่วมและเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็นตัวแทนนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี และนางบุน รานี มอบข่าวสารจำนวน ๑๙ ตัน บะหมี่และน้ำดื่ม แก่ครอบครับทหารกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ ประจำการด้านปราสาทพระวิหาร จำนวน ๑,๓๐๖ ครอบครัว มี พล.ต.ดวง ซ็อมเนียง1 (ดวง สำเนียง) ผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนแถลงขอบคุณ

พล.อ.กุน กีม พร้อมด้วย พล.ท. เซียก โซะเจียต เป็นตัวแทนนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี และนางบุน รานี มอบข่าวสารจำนวน ๑๙ ตัน บะหมี่และน้ำดื่ม แก่ครอบครับทหารกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  พล.อ.กุน กีม พร้อมด้วย พล.ท. เซียก โซะเจียต เป็นตัวแทนนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี และนางบุน รานี มอบข่าวสารจำนวน ๑๙ ตัน บะหมี่และน้ำดื่ม แก่ครอบครับทหารกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
พล.อ.กุน กีม พร้อมด้วย พล.ท. เซียก โซะเจียต เป็นตัวแทนนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี และนางบุน รานี มอบข่าวสารจำนวน ๑๙ ตัน บะหมี่และน้ำดื่ม แก่ครอบครับทหารกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

พล.ต.ดวง ซ็อมเนียง กล่าว่า สมเด็จและลูกจมเตียว (บุน รานี) ได้เรียกร้องให้บรรดาผู้มีจิตกุศลและกลุ่มทุนต่าง ๆ มอบความช่วยเหลือเสบียงอาหาร เงิน และเครื่องใช้จำนวนมาก มอบให้กับทหารและครอบครัวที่อยู่ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย การช่วยเหลือทหารดังกล่าวได้นำมาซึ่งศักยภาพและสมรรถภาพในการสู้รบป้องกันบูรภาพดินแดน สมเด็จเดโช ฮุน เซน และลูกจมเตียว ได้ทำให้เกิดหมู่บ้าน-ตำบลพัฒนาตามแนวชายแดน ช่วยเหลือในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น สะพาน ถนนหนทาง โรงเรียน อนามัยและวัด ยิ่งกว่านั้น ได้ช่วยเหลือในการสร้างบ้านพักอาศัยของครอบครัวทหาร มอบที่ดินทำกิน มอบข้าวสารให้ต่อเนื่องทุกเดือน พร้อมสร้างบ่อและสระน้ำร่วมร้อยแห่ง

พล.อ.กุน กีม กล่าวว่า แม้สิ่งของช่วยเหลือทั้งหมดนี้มีเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่นี่เป็นการมีส่วนร่วมของสมเด็จที่มีต่อครอบครัวทหารในสมรภูมิแนวหน้า ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกัน ที่รวบรวมมาจากความช่วยเหลือของภาคส่วนต่าง ๆ ก่อนที่พี่น้องจะได้ผลผลิตจากการทำเกษตร

--------------------------------------
  1. ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ​ ដួង​ សំនៀង​ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.