โอ้..เขมรแจงเหตุ “ฮวย เซง” ไม่รับโทรศัพท์กษิตเพราะตั้งปิดเสียง!?

ฟิฟทีนมูฟ —  หน่วยงานสื่อและตอบโต้เร็วเจ้าเดิมของเขมรปัดพัลวัน ระบุบางกอกโพสต์ลงข่าวผิดว่ากษิตโทรหา ๑๐ สายแต่ไม่รับ โบ้ยตั้งเป็นระบบเงียบเสียงเลยไม่ได้รับ และไม่เคยระบุชื่อคนโทรหา จี้บางกอกโพสต์เร่งแก้ข่าวเพื่อให้คนรับสารมีความเข้าใจที่เหมาะสมกรณีจับตัว ๗ คนไทย

หนังสือชี้แจงฮุน เซน ไม่รับสายกษิต

หน่วยงานสื่อและตอบโต้เร็วในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกหนังสือแจงด่วนบนเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี กรณีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ลงข่าวคลาดเคลื่อนที่ระบุว่ากษิต ภิรมย์ โทรศัพท์หาฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ๑๐ สาย แต่ฮุน เซน ไม่รับ โดยแจงว่าข้อเท็จจริงคือ ฮุน เซน พบมิสคอลจากต่างประเทศ ๑๐ สาย แต่ที่ไม่ได้รับเนื่องจากตั้งโทรศัพท์เป็นระบบเงียบ และระบุว่าฮุน เซน ไม่ได้เอ่ยถึงกษิต ภิรมย์เลยแม้แต่คำเดียว

โดยรายละเอียดในหนังสือของหน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว เลขที่ 002/PRU/L/2011 ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ มีว่า

——————–

หน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรียกร้องอย่างแข็งขันให้บางกอกโพสต์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ระดับมืออาชีพ ตีพิมพ์อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขการอ้างคำกล่าวที่ผิดพลาดในหัวข้อข่าว “Court slaps 2 Thais with spying charge” ตีพิมพ์เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๐๑๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ในเซ็คชันข่าว ที่อ้างว่า “..ฮุน เซน กล่าวว่าเมื่อคืนวันที่ ๒๙ ธันวาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กษิต ภิรมย์ ได้โทรหาตนประมาณ ๑๐ ครั้ง แต่ตนไม่รับโทรศัพท์” ข้อความนี้ผิดจากข้อเท็จจริง ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสับสนและเข้าใจผิดระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทย

ความจริงคือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในการกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างพิธีมอบปริญญาบัตร ณ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ  เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า “…เขาพบสายที่ไม่ได้รับจากโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศประมาณ ๑๐ สาย ในโทรศัพท์ของเขา ในคืนวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  เขาไม่ได้รับโทรศัพท์เหล่านั้นเนื่องจากความจริงที่ว่าก่อนหน้านั้นเขาได้ตั้งโทรศัพท์เป็นระบบเงียบ” นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ไม่ได้เปิดเผยว่าใครเป็นคนที่พยายามโทรศัพท์หาเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาไม่ได้พูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย กษิต ภิรมย์ เลยแม้แต่คำเดียว

หน่วยสื่อและตอบโต้เร็วเรียกร้องว่าข้อมูลที่ถูกต้องจะถูกตีพิมพ์ในบทความชี้แจงในหน้าเดียวกันในทันที ซึ่งสาธารณชนไทยและนานาชาติควรได้รับรู้สถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน ในอันที่จะช่วยให้เขาสร้างความเข้าใจที่เหมาะสมต่อการจับกุมและดำเนินคดี ๗ คนไทย ซึ่งรุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินกัมพูชาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

——————–

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website