จดหมายยินดีจากจระเข้ฮวยเซงถึงปูแดง

จดหมายแสดงความยินดีของฮุน เซน ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน นายกฯ เขมรส่งจดหมายแสดงความยินดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ได้รับเลือกให้นั่งนายกฯ ไทย ระบุพร้อมทำงานร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของสองชาติ และแก้ทุกปัญหาด้วยสันติวิธี สานต่อมิตรภาพดังเดิมและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี

กระทรวงต่างประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔1 เผยแพร่หนังสือแสดงความยินดีของนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่มีถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทยในกำกับของทักษิณ ชินวัตร ฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยเนื้อหาในจดหมายฉบับภาษาเขมร ระบุว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนกัมพูชา ผมมีความโสมนัสยินดีที่จะแสดงความยินดีอย่างสูงสุดต่อ ฯพณฯ ในโอกาสที่สภาผู้แทนราษฎรไทย มีมติเห็นชอบให้ ฯพณฯ เป็นนายกรัฐมนตรีในพระราชอาณาจักรไทย

ผมมองแง่ดีอย่างสูงว่า โดยมีความตั้งใจร่วมกัน ฯพณฯ และผมจะสามารถสานต่อมิตรภาพตามประเพณีดั้งเดิม เป็นเพื่อนบ้านที่ดี และมีความร่วมมืออันผลิดอกออกผลระหว่างประชาชนเราทั้งสอง ผมพร้อมทำงานใกล้ชิดสนิทแน่นร่วมกับ ฯพณฯ เพื่อรับใช้ผลประโยชน์ประชาชาติและประชาชนเราทั้งสอง และแก้ทุกปัญหาโดยสันติวิธี ที่จะนำไปสู่ความกลมเกลียวระหว่างประชาชาติเรา พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ในตอนท้ายจดหมายของฮุน เซน กล่าวอวยพรให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ประสบความสำเร็จในตำแหน่ง เพื่อนำศุภมงคลและความสมบูรณ์ รุ่งเรื่องสู่ประชาชนไทย

--------------------------------------
  1. นำขึ้นเผยแพร่จริงวันที่ ๑๑ สิงหาคม แต่ปรับเปลี่ยนเลขวันที่ตีพิมพ์ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website