ฮวยเซงประกาศถนนมุ่งพระวิหารเป็นถนนยุุทธศาสตร์

ฮุน เซน ระหว่างพิธีเปิดใช้ทางหลวงสาย ๖๒ และถนนสาย ๒๑๐ เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๕๔ ที่ อ.กูเลน จ.พระวิหารฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน เปิดใช้ทางหลวงสาย ๖๒ เชื่อมจากตะแบงเมียนเจ็ยไปถึงตีนเขาพระวิหาร ความยาวกว่า ๑๑๐ กม. และถนนสาย ๒๑๐ แยกจากทางหลวง ๖๒ ไปยังสรายงเกาะแก้ว เผยเป็นถนนสายยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ เศรษฐกิจและสังคม เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิต และการคมนาคมของประชาชน

สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เผยแพร่คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างพิธีเปิดใช้ทางหลวงสาย ๖๒ และถนนสาย ๒๑๐ ในพื้นที่ อ.กุเลน จ.พระวิหาร วานนี้ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔) โดยฮุน เซน ระบุว่า ตนเห็นว่าทางหลวงสาย ๖๒ รวมทั้งถนนในส่วนอื่นที่ไปยังปราสาทพระวิหาร เป็นถนนยุทธศาสตร์ในกิจการป้องกันประเทศ รวมถึงกิจการด้านเศรษฐกิจและสังคม ถนนสายนี้เชื่อมต่อพื้นที่ทีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทโบราณต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งที จ.เสียมราฐ และ จ.พระวิหาร รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาระหว่างกันของประชาชนตามแนวชายแดนทางเหนือกับส่วนกลาง ไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งและทะเลของกัมพูชา

ฮุน เซน กล่าวว่า ส่วนการตัดถนนสาย ๒๑๐ เป็นการขยายโครงข่ายการจราจรทางบก เนื่องจากถนนสาย ๒๑๐ เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงสาย ๖๒ ที่หมู่บ้านถนนแบก1 (ถนนแยก) ไปจนถึงถนนคำซูเมต2 ได้เชื่อมการจราจรโดยเริ่มจากศูนย์การท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่ง ไปยังศูนย์การท่องเที่ยวปราสาทอังกอร์ ซึ่งเป็นมรดกโลกอีกแห่ง

12132011SDH-A17 12132011SDH-A04
ฮุน เซน พร้อมด้วยทูตจีนประจำกัมพูชา และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาระหว่างพิธีเปิดใช้ทางหลวงสาย ๖๒ และถนนสาย ๒๑๐ เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๕๔ ที่ อ.กูเลน จ.พระวิหาร

นอกจากอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว นายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่า ยังเป็นประโยชน์ต่อด้านการเกษตร ซึ่งประชาชนจะมีความสะดวกในการนำผลผลิต ทั้งพืชผัก ผลไม้ ข้าว จากพื้นที่ จ.พระวิหาร จ.กำปงธม จ.เสียมราฐ ไปยังตลาดหลายแห่งมากขึ้น เช่น ปอยเปต พนมเปญ ไปตามทางหลวงสาย ๖๒ จากตะแบงเมียนเจ็ย3 (ยางมีชัย) ไปบรรจบทางหลวงสาย ๖ ที่ จ.กำปงธม เช่นเดียวกัน ประชาชนสามารถเดินทางยาวตรงจากพนมเปญมาถึง จ.พระวิหาร ประการนี้ จะเห็นว่าถนนสายนี้จะช่วยส่งเสริมและผนักดันนโยบายผลิตและส่งออกข้าว ๑ ล้านตันต่อปีของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน และการขาดแคลนเสบียงอาหารในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และช่วยเร่งปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน ซึ่งเคยเป็นพื้นที่สมรภูมิสงครามในช่วงที่ผ่านมา เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ให้มีความใกล้ชิดระหว่างประชาชนในประเทศ และประชาชนประเทศข้างเคียงนั้น

ฮุน เซน ได้กล่าวในนามประชาชนและรัฐบาลกัมพูชา ขอบคุณอย่างสูงสุดไปยังรัฐบาลจีน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนกัมพูชา ให้พ้นจากความลำบากและยากจน โดยการให้เงินช่วยเหลือและกู้ยืมอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีเงื่อนไขสำหรับการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายตรำ อีวตึก4 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณการและขนส่ง เปิดเผยว่า การก่อสร้างถนนทั้งสองสายใช้เงินไปทั้งสิ้น ๔๗.๕๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดำเนินการก่อสร้างโดยเซี่ยงไฮ้ กรุ๊ป และตรวจสอบทางเทคนิคโดยบริษัทก่อสร้างกว่างโจววานอานของจีน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เสร็จสิ้นเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามโครงการใช้เวลาก่อสร้าง ๔๕ เดือน แต่แล้วเสร็จก่อนกำหนด ทางหลวงสาย ๖๒ เริ่มจากตะแบงเมียนเจ็ยไปถึงเชิงเขาพระวิหาร มีความยาวทั้งสิ้น ๑๑๐ กม. ส่วนถนนสาย ๒๑๐ เริ่มจากทางแยกทางหลวงสาย ๖๒ ไปสรายงเกาะแก้ว5 มีความยาว ๓๔ กม.

--------------------------------------
  1. ​ភូមិ​ថ្នល់​បែក []
  2. ខាំ​សូ​ម៉េ​ត []
  3. ​ត្បែងមានជ័យ​ []
  4. ត្រាំ អ៊ីវតឹក []
  5. ស្រ​យ៉ង់​កោះកែរ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.