ฮวยเซงสั่งทหารปราสาทพระวิหารเฝ้าระวัง

ฮุน เซนระหว่างการประชุมสันนิบาตพรรคประชาชนกัมพูชา ๒๐ ก.ค. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน ระหว่างประชุมสันนิบาตพรรคประชาชนกัมพูชา สั่งการทหารภูมิภาคทหารที่ ๔ ปราสาทพระวิหาร ให้เตรียมพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์

ตามรายงานของสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔) ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา สั่งการให้ผู้บัญชาการทหารในภูมิภาคทหารที่ ๔ ด้านปราสาทพระวิหารให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในหน่วยของตน โดยเป็นการกล่าวในพิธีเปิดการประชุมสันนิบาตคณะกรรมการกลางของพรรคประชาชนกัมพูชา ครั้งที่ ๓๖ สมัยที่ ๕ ที่หอประชุมเกาะเพชร

นายฮุน เซน กล่าวว่า การประชุมสันนิบาตคณะกรรมการกลางประจำปี มีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศ คำสั่งของตนจะมีไปถึงกองกำลังติดอาวุธ ทหารประจำจังหวัด และสำนักงานตำรวจตลอดจนถึงสำนักงานตำรวจประจำจังหวัด ในด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ สถานการณ์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังตามหน่วยที่ตั้งของตน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website