ฮวยเซงลั่นไม่เปิดพระวิหารให้หากไทยไม่หยุดเรียกร้องเอาปราสาท

ประตูเหล็กข้ามห้วยตานี มองจากฝั่ง ๔.๖ ตร.กม. ที่กัมพูชายึดครองฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน นายกฯ เขมร ลั่นไม่เปิดประตูห้วยตานีให้คนไทยเข้าปราสาทพระวิหาร หากกลุ่มชาตินิยมชาวไทยไม่หยุดเคลื่อนไหวเรียกร้องเอาปราสาทฯ คืน ย้ำจะคอยจับตาดูจนกว่ากลุ่มเหล่านี้จะหมดไป

นิตยสารข่าวเสรี (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔) รายงานอ้างการให้สัมภาษณ์ของนายไพ ซีพาน โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อวันศุกร์ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีได้แถลงว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) ที่กำหนดมีขึ้นกลางเดือนกันยายนนี้ ได้ก่อให้เกิดความเชื่อใจ และแสดงถึงความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทย

นายไพ ซีพาน กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จะไม่มีการเปิดด่านพรมแดนนานาชาติกับประเทศไทยที่ประตูพระวิหารอีก จนกว่ากลุ่มชาตินิยมชาวไทยกลุ่มหนึ่งจะหยุดทำการเรียกร้องเอาปราสาทพระวิหารคืน พร้อมระบุว่า ตนจะคอยดูจนกระทั่งไม่มีกลุ่มคนไทยที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องเอาปราสาทพระวิหารคืน แบบนี้อีก

แผนที่แสดงบริเวณต่าง ๆ บนเขาพระวิหาร และประตูเหล็กข้ามห้วยตานี
แผนที่แสดงบริเวณต่าง ๆ บนเขาพระวิหาร และประตูเหล็กข้ามห้วยตานี

ด่านผ่านแดนที่ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวถึง หมายถึง ประตูเหล็กข้ามห้วยตานี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร เคยเป็นประตูชั้นแรกสำหรับนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทย ก่อนเข้าในที่ปราสาทพระวิหาร และถูกปิดลงหลังเกิดความขัดแย้ง โดยฝ่ายกัมพูชาถือว่าวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นอกจากจะเป็นวันที่ประเทศไทยรุกรานเขมรบนแผ่นดินไทยแล้ว ยังถือว่าเป็นวันที่กัมพูชาปิดประตูเหล็กข้ามห้วยตานี ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยขึ้นปราสาทฯ รายงานของหนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔) ระบุว่า และแม้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเยี่ยมชมตัวปราสาทฯ แต่เดินทางเข้ากัมพูชาผ่านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website