ฮวยเซงหวังปูแดงยึดการฟื้นความสัมพันธ์เป็นนโยบายหลัก

ฮุน เซน ระหว่างการประชุม ครม.เขมรประจำสัปดาห์ ๘ ก.ค. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน กล่าวในที่ประชุม ครม.เขมรสุดสัปดาห์ ยืนยันท่าทีประนีประนอมของยิ่งลักษณ์ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเขตแดนกับเขมร รัฐบาลใหม่ของไทยจะถือเอาการฟื้นฟูความสัมพันธ์เขมรเป็นนโยบายสำคัญ กำชับทหารตามแนวชายแดนให้เฝ้าระวังและอยู่ในความสงบ อย่าก่อเหตุปะทะอีก

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ของกัมพูชา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามหนังสือรายงานการประชุม นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ยกเอาประเด็นความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ขึ้นพูดคุยในวาระอื่น ๆ โดยได้แสดงความหวังต่อท่าทีที่เป็นบวก ในความพยายามของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่จะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย นายฮุน เซน ยังได้กล่าวยืนยันถึงท่าทีประนีประนอมของรัฐบาลใหม่ของไทย ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนกับกัมพูชา

นายฮุน เซน กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกว่า รัฐบาลใหม่ของไทยจะถือเอาการฟื้นฟูความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นนโยบายหลักที่สำคัญ ในบรรดานโยบายสำคัญด้านอื่น ๆ

นอกจากนี้ ฮุน เซน ได้กำชับไปถึงผู้บัญชาการและทหารของกองทัพแห่งชาติกัมพูชา ที่ประจำการตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ให้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมและให้อยู่ในความสงบในที่ตั้ง ห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมใดที่จะกลายเป็นการก่อเหตุปะทะขึ้นอีก

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website