ฮวยเซงชอบใจผล RBC กำชับทหารสร้างความเชื่อใจ

เอกสารประกาศข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกัมพูชา ประจำสัปดาห์ ๒๖ ส.ค. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน กล่าวในที่ประชุม ครม.เขมร สุดสัปดาห์ พอใจผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กำชับทหารให้เร่งกระชับความสัมพันธ์เพื่อให้สองฝ่ายไว้วางใจกัน เพื่อความก้าวหน้าและความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะมีร่วมกัน

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกัมพูชา ประจำสัปดาห์ เมื่อช่วงวันนี้ (๒๖ ส.ค. ๕๔) ตามเอกสารประกาศข่าวของหน่วยข่าวและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุว่า ในวาระอื่น ๆ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้กล่าวแสดงความพึงพอใจ และยกย่องผลของการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา-ไทย ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ฮุน เซน ได้กำชับไปถึงกองทัพแห่งชาติกัมพูชา ให้กระชับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกันกับฝ่ายทหารไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มีความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในดำเนินงานและความร่วมมือที่จะมีร่วมกัน

ซึ่งฝ่ายไทยนำโดย พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ ๒ และฝ่ายกัมพูชานำโดย พล.ท.เจีย มอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๔ เป็นการประชุมหารือระดับทวิภาคีครั้งแรกหลังเว้นว่างมาระยะใหญ่ ภายหลังที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผิดใจกับรัฐบาลฮุน เซน เป็นผลให้กัมพูชาบอกปัดการเจรจาทวิภาคีทุกระดับและทุกรูปแบบ เมื่อพรรคเพื่อไทยของทักษิณ ชินวัตร ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล พร้อมกับที่ พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ฝ่ายกัมพูชา เช่น ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมสานความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคทหาร และเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกัมพูชา ในวาระหลักไม่มีประเด็นใดเกี่ยวกับประเทศไทย โดยในวาระที่ ๑ และ ๒ คณะรัฐมนตรีกัมพูชาได้หารือในปัญหาการใช้กรดชนิดรุนแรงประทุษร้ายกันในสังคมกัมพูชา และการอนุมัติออกฤษฎีกายกระดับศูนย์ฝึกอบรมอาชีพช่างไฟฟ้าขึ้นเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ไฟฟ้า โดยประเด็นน้ำกรดร้ายแรงนั้น คณะรัฐมนตรีกัมพูชา เห็นว่าเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรม ทำให้เกิดความพิการทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ บรรเทาทุกข์ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ รวมทั้งมอบหมายกระทรวงมหาดไทยร่างกฎหมายควบคุมกรดร้ายแรง ให้เป็นกฎหมายพิเศษแยกต่างหาก ประกอบด้วย ๖ หมวด ๒๗ มาตรา ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย การครอบครอง เป็นต้น เพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้เป็นเครื่องมือประทุษร้าย คุ้มครองความปลอดภัยทางสังคมของประชาชนกัมพูชา

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website