ฮวย เซง ปัดย้ายชุมชนเขมรพ้นพระวิหารไม่เกี่ยวไทย

ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน ตบหน้าอภิสิทธิ์ฉาดใหญ่ระบุย้ายชุมชุนเขมรที่พระวิหารไม่เกี่ยวกับไทย ไม่เกี่ยวกับ MOU43 แต่ทำตามยูเนสโก ระบุไม่เคยยอมรับตามที่อภิสิทธิ์กล่าวอ้างว่าความขัดแย้งไทย-เขมรเกิดจากการขึ้นทะเบียนปราสาทแต่ความขัดแย้งแท้จริงมาจาก เตือนยูเนสโกและนานาชาติอย่าเข้าใจผิดเพราะอภิสิทธิ์บิดเบือน ตบท้ายชงหวาน อภิสิทธิ์-ประวิตร-ประยุทธ์ เป็นคนรักชาติ พูดตรงกับเขมรไม่มีใครเสียดินแดน ชี้นิ้วพวกหัวรุนแรงไทยกล่าวหาเลื่อนลอย ย้ำความสัมพันธ์การทูตเป็นปกติแล้วเพราะไทยถอนทหารพ้นวัดแก้วฯ

กระทรวงพัฒนาชนบทกระทรวงอภิวัฒน์ชนบท ประจำปี ๒๕๕๓” border=”0″ alt=”ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ขณะกล่าวสุนทรพจน์ปิดการประชุมกระทรวงพัฒนาชนบทกระทรวงอภิวัฒน์ชนบท ประจำปี ๒๕๕๓” src=”http://www.15thmove.net/files/2011/01/hun-sen291210.jpg” width=”600″ height=”399″>
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ขณะกล่าวสุนทรพจน์ปิดการประชุมกระทรวงพัฒนาชนบทกระทรวงอภิวัฒน์ชนบท ประจำปี ๒๕๕๓

เว็บไซต์วิสัยทัศน์ใหม่กัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตีพิมพ์เผยแพร่สุนทรพจน์ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ระหว่างพิธีปิดการประชุมกระทรวงพัฒนาชนบทกระทรวงอภิวัฒน์ชนบท ประจำปี ๒๕๕๓ โดยในตอนท้ายได้ชี้แจงจุดยืนความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา ที่ระบุว่าตนไม่เคยยอมรับว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเป็นสาเหตุของความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ ระหว่างการพูดคุยกับผู้นำไทยก็ได้ยืนยันจุดยืนดังกล่าว ทั้งยังระบุว่าตนยอมรับเพียงแค่ว่าความตึงเครียดเกิดจากการที่ทหารไทยรุกล้ำกัมพูชาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เตือนนานาชาติและยูเนสโกไม่ให้เข้าใจผิดเนื่องความพยายามบิดเบือนของฝ่ายไทย ประกาศย้ำว่าความสัมพันธ์ทางการทูตกลับมาเป็นปกติเต็มขั้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ทหารไทยถอนออกจากวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ อ้างผู้นำรัฐบาลไทยและกองทัพพูดตรงกันกับกัมพูชาว่าไม่มีใครเสียดินแดน เรียกกลุ่มคนไทยที่เคลื่อนไหวเรื่องพิพาทเขตแดนไทย-กัมพูชาเป็น “พวกหัวรุนแรง” และกล่าวหาว่ากล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอยและผิด ๆ ชมเปาะ อภิสิทธิ์ ประวิตร ประยุทธ์ เป็นผู้รักชาติ ก่อนระบุว่าการย้ายหมู่บ้านใกล้ปราสาทพระวิหารไม่เกี่ยวกับไทยแต่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของยูเนสโก ตอนท้ายพูดถึงกรณีการจับตัว ๗ คนไทย เรียกวีระ สมความคิดว่า “หมอนี่”

ฟิฟทีนมูฟแปลและเรียบเรียงสุนทรพจน์ของฮุน เซน ในประเด็นชี้แจงความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ดังนี้

——————————–

ชี้แจงจุดยืนความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

ผมขอใช้โอกาสนี้อธิบายบางประเด็นเกี่ยวกับการคืนความสัมพันธ์กับประเทศไทย หลังการปรับกำลัง สามารถพูดได้ว่าสถานการณ์ที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระได้ถูกแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม ผมต้องการทำความชัดเจนในบางประเด็น

ประการแรก ผมไม่เคยยอมรับแม้แต่น้อยว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนำสู่ไปความตึงเครียดระหว่างกัมพูชากับไทย หากใครที่กรุงเทพฯ อ้างอย่างนั้น ผมจะบอกว่าผิด ในการหารือของผมกับนายกรัฐมนตรีไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผู้นำไทยคนอื่น ๆ ผมไม่เคยเห็นด้วยว่าการขึ้นทะเบียน (ปราสาทพระวิหาร) นำไปสู่ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ ผมอยากกระตุ้นเตือนยูเนสโกและเพื่อนชาวต่างชาติอื่น ๆ ไม่ให้ถูกหลอกและเข้าใจผิดจากความพยายามบิดเบือนของคนหนึ่งคนใด

ผมยอมรับเฉพาะว่าความตึงเครียดเกิดจากการรุกรานของทหารไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผมได้บอกอย่างชัดเจนว่าแม้เอกอัครราชทูต (ระหว่างสองประเทศ) กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิม ผมยังไม่นับว่าความสัมพันธ์ของเรากลับสู่ขั้นปกติอย่างเต็มที่ ความสัมพันธ์ขั้นปกติอย่างเต็มที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทหาร (ไทย) ที่รุกล้ำได้ถอนออกจากพระเจดีย์วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ดังเช่น เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อทหารได้ปรับกำลังออกจากพระเจดีย์แก้วสิกขาคีรีสวาระ ผมประกาศการบรรลุความสัมพันธ์ขั้นปกติอย่างเต็มที่

ประการที่สอง เกี่ยวกับการตีความว่ากัมพูชาได้รุกล้ำแผ่นดินไทยราว ๑.๘ ล้านไร่ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กัมพูชากลายเป็นผู้รุกรานแผ่นดินของคนอื่น ปกติในประวัติศาสตร์จะได้ยินแค่เพียงว่านั่นและนั่นรุกรานกัมพูชา และในบางคราวเราถูกกล่าวหาว่าเป็นหุ่นเชิดของบางประเทศ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รัฐบาลไทยและกองทัพไทยได้ยืนยันว่าเขาไม่ได้เสียดินแดน นี่ยืนยันว่าพวกหัวรุนแรงเหล่านั้นกล่าวหาอย่างผิด ๆ และไร้หลักฐาน ผมแน่ใจว่ารัฐบาลไทย นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีกลาโหม ประวิตร วงษ์สุวรรณ และผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เคยมาพบผมก่อนนี้ ทั้งหมดเป็นคนรักชาติ (สำหรับประเทศไทย) เมื่อทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าไม่มีการเสียดินแดน มันดีอย่างยิ่งที่เราไม่มีอะไรต้องกังวล หากมีความกังวลเกี่ยวกับการย้ายหมู่บ้าน K1 จากปราสาท (พระวิหาร) การย้ายหมู่บ้านไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของไทย แต่เป็นไปตามข้อเรียกร้องขององค์การพระวิหาร1 และยูเนสโก

วันนี้เราได้จับกุม ๗ คนไทยเสื้อเหลืองที่ล่วงล้ำดินแดนกัมพูชา หนึ่งในนั้นเป็นสมาชิกรัฐสภาและบางส่วนเป็นสื่อมวลชน หนึ่งในนั้นคือหมอนี่ วีระ สมความคิด พวกเขาจะถูกส่งมายังพนมเปญ  มีการแทรกแซงเราให้ปล่อยตัวสมาชิกรัฐสภา ผมบอก (กับคนที่มาก้าวก่ายว่า) สมาชิกรัฐสภาไทยมีเอกสิทธิ์เฉพาะในแผ่นดินไทย เมื่อเขาเข้ามาในแผ่นดินกัมพูชาเพื่อตรวจสอบที่ดิน กัมพูชามีสิทธิทุกประการที่จะจับกุม 

ฯพณฯ สา เขง (Sar Kheng) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทย รายงานมายังผมว่าขั้นตอนของคดีนี้จะเป็นการนำตัวไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเมื่อมาถึง จากนั้นจะถูกนำตัวไปยังศาล ส่วนข้อกล่าวหาจะขึ้นกับศาล หลังถูกตั้งข้อกล่าวหาพวกเขาจะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำ ผมหวังว่านายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ จะเข้าใจระบบกฎหมายของกัมพูชาซึ่งไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ผมคิดว่าการจับกุมจะไม่นำไปสู่ความบาดหมางทางการทูตระหว่างกัมพูชาและไทยอีกครั้ง

——————————–

หมายเหตุ:  “วิสัยทัศน์ใหม่กัมพูชา” เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลกัมพูชา ผ่านความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๑ ให้เป็นจดหมายข่าวอย่างเป็นทางการของรัฐบาล เป็นเว็บไซต์เชิงเอกสารที่ให้การเข้าถึงข้อมูล มุมมอง นโยบายและการตัดสินใจของกัมพูชา ข้อมูลถูกตีพิมพ์โดยคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีมีเป้าหมายที่จะให้แหล่งข้อมูลและเอกสารอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรี

--------------------------------------
  1. Preah Vihear authority []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website