ฮวยเซงบอกจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนอย่างรับผิดชอบ

ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในพิธีมอบปริญญาบัตรนิสิตมหาวิทยาลัยกัมพูชาที่สถาบันการอบรมแห่งชาติ ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน ประกาศกัมพูชาจะเป็นประธานอาเซียนที่รับผิดชอบ นำความสำเร็จสู่ภูมิภาค ขณะที่ ฮอ นำฮง เรียกประชุมคณะทำงานระหว่างกระทรวงของกองเลขาฯ อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือน เม.ย. ปีหน้า

ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อช่วงเช้า (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔) ระหว่างพิธีมอบปริญญาบัตรนิสิตมหาวิทยาลัยกัมพูชาที่สถาบันการอบรมแห่งชาติ กล่าวถึงการที่กัมพูชาจะเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียน และเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ว่า กัมพูชาจะต้องพยายามเพื่อให้กิจการอาเซียนออกมาดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ และเป็นประธานที่มีความรับผิดชอบ ให้กิจการในภูมิภาคดำเนินไปอย่างประสบผลสำเร็จ และก้าวถึงความสำเร็จในการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า อย่าลืมว่าประธานอาเซียนไม่ใช่แค่ตัวฮุน เซน คนเดียว แต่เป็นกัมพูชาทั้งหมด เรามีศักยภาพที่จะเป็นประธานอาเซียน เพราะกัมพูชาเคยเป็นประธานอาเซียนมาแล้วเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งสมัยนั้นมีความลำบากอย่างมาก เรามีแค่โรงแรมแห่งเดียวเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้เรามีตึกวิมานสันติภาพ ที่สามารถรองรับการประชุมใหญ่ ๆ ได้ มีห้องทำงานสำหรับคณะตัวแทน และพิธีปิดก็สามารถทำที่ศูนย์การประชุมเกาะเพชร ซึ่งรองรับคนได้ร่วมพัน

การประชุมระหว่างกระทรวงของกองเลขานุการอาเซียนของกัมพูชา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ช่วงเช้าวันเดียวกัน ที่กระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ได้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างกระทรวงของกองเลขานุการอาเซียนกัมพูชา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ปีหน้า

นางเซือง รัฐจารี1 เลขาธิการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา รับผิดชอบกิจการอาเซียน เปิดเผยว่า การประชุมเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ในวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๕ ที่กรุงพนมเปญ มีการหารือในเรื่องระเบียบวาระสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำเต็มคณะ และการประชุมวงเล็ก มีการหารือเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องยื่นและขออนุมัติจากผู้นำประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน โดยนายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้มาเป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้แจ้งเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ

--------------------------------------
  1. សឿង រដ្ឋចាវី []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website