เขมรเผยศาลโลกยังไม่กำหนดเปิดไต่สวนคดีด้วยวาจา

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศฟิฟทีนมูฟ – โฆษก กต.เขมร เผยศาลโลกยังไม่กำหนดวันพิจารณาคดีด้วยวาจา ตอนนี้เขมรรอส่งรายงานตอบโต้คำแก้คำฟ้องฝ่ายไทยในเดือน มี.ค. ซึ่งศาลกำหนดส่งอย่างช้า ๘ มี.ค. ส่วนการประชุม JBC กำหนดวัน ๑๓-๑๕ ก.พ. ยังไม่ทราบรายละเอียดประเด็นหารือ

วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาเขมร รายงานอ้างคำกล่าวของนายโกย กวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา วานนี้ (๑๘ มกราคม ๒๕๕๕) ว่า กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาจะส่งรายงานตอบโต้คำแก้คำฟ้องฝ่ายไทยไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในเดือนมีนาคมปีนี้ เพื่อให้ศาลฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีด้วยวาจา ศาลฯ กำหนดเวลาให้กัมพูชาตอบโต้คำแก้คำฟ้องของไทยภายในวันที่ ๘ มีนาคม เป็นอย่างช้า

เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๔ กัมพูชาได้ยื่นคำร้องไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ให้ตีความตัดสิน พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งศาลฯ ระบุในขณะนั้นว่าเป็นการเปิดคดีใหม่ โดยฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นคำร้องที่เกินกว่าคำตัดสินเดิม นอกจากนี้ กัมพูชายังได้ร้องขอให้ศาลฯ สั่งให้ทหารไทยออกจากพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะตัวแทนฝ่ายไทยได้ส่งรายงานคำแก้คำฟ้องของกัมพูชาไปยังศาลฯ โดยมีเนื้อหาประมาณ ๙๐๐ หน้า

สำหรับขั้นตอนและกระบวนการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ว่า มีสองขั้นตอนหลัก คือ ภาคคำคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร และกระบวนการพิจารณาคดีด้วยวาจา ในขั้นภาคคำคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร ศาลฯ ได้สั่งให้กัมพูชายื่นคำฟ้อง และให้ไทยตอบโต้โดยส่งเอกสารคำแก้คำฟ้อง แล้วให้ฝ่ายกัมพูชาตอบโต้คำแก้คำฟ้องของไทย ซึ่งปัจจุบันการบวนการอยู่ที่ขั้นนี้ จากนั้นไทยมีโอกาสยื่นคำตอบโต้กัมพูชาอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย แล้วจะไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีด้วยวาจา ที่มีขั้นตอนเหมือนกันกับภาคคำคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ นายโกย กวง ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ว่า กัมพูชาได้ตอบรับตามข้อเสนอของไทย ให้มี ที่ประเทศไทย เพื่อหารืองานด้านเขตแดนในทุกประเด็น และการค้นหาหลักเขตที่ยังคงค้างในพื้นที่นอกเขตปราสาทพระวิหาร ส่วนพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร กัมพูชาจะรักษาสิทธิ์วางให้ศาลฯ แก้ปัญหา ส่วนรายละเอียดของการประชุม นายโกย กวง ระบุว่ากัมพูชายังไม่ทราบ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website