อินโดฯ-ฮวยเซงเร่งไทยตอบรับ TOR ฉบับใหม่–เผยข้อเปลี่ยนแปลง

ฟิฟทีนมูฟ — อินโดฯ ร่อนจดหมายเสนอทีโออาร์ฉบับใหม่พร้อมข้อเสนอประชุมจีบีซี-เจบีซี เร่งไทยให้รีบตอบ ระบุผ่านมาแล้วหนึ่งเดือน ส่วนฮุน เซน เผยตอบรับแล้วตั้งแต่วันพุธ แพลมรายละเอียดข้อเปลี่ยนแปลงทีโออาร์ฉบับใหม่ที่ระบุว่ารับประกันว่าการทำตามทีโอาร์ไม่กระทบเขตแดน ความมั่นคงของรัฐและการเจรจาเขตแดน รวมถึงลดเวลาจาก ๑๒ เดือนเป็น ๙ เดือน

ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างกล่าวที่พระตะบอง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักข่าวซินหัวของจีน ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ รายงานว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน เซน เรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้ตอบรับเงื่อนไขข้อตกลง (TOR) ของผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียและข้อเสนอการจัดประชุมข้อพิพาทเขตแดนไทย-กัมพูชา วันที่ ๒๔ มีนาคม

“ผมอยากเรียกร้องให้นายภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตอบรับอินโดนีเซียในเรื่องทีโออาร์และข้อเสนอจัดประชุม ๒๔-๒๕ มีนาคม โดยเร็วที่สุด” เขากล่าว และเพิ่มเติมว่า “กัมพูชาได้ตอบรับเรียบร้อยแล้ว”

ข้อเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย นายมาร์ตี นาตาเลกาวา ได้ส่งหนังสือถึงนายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีต่างประเทศไทย และรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนอื่น ๆ เมื่อวันพุธ

หนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่ากัมพูชาได้ตอบสนองในทางที่เป็นบวกต่อทีโออาร์และข้อเสนอจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมจัดทำหลักเขตแดนทางบก (JBC) ที่เมืองบอร์กอ อินโดนีเซีย ในวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่เป็นบวกจากประเทศไทย” นายมาร์ตีเขียนในจดหมาย และ  “เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนนับแต่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. เราเชื่ออย่างหนักแน่นว่าเราทั้งหมดทราบความเร่งด่วนของกิจกรรมทางปฏิบัติ”

ในจดหมายฉบับดังกล่าว นายมาร์ตีระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในเงื่อนไขของทีโออาร์ และได้ขอให้ทั้งกัมพูชาและประเทศไทยใช้ทีโออาร์ฉบับใหม่

ฮุน เซน กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทีโออาร์ ได้แก่ การยืนยันว่าการปฏิบัติตามทีโออาร์จะไม่กระทบต่อเขตแดน ความมั่นคงหรือผลประโยชน์สำคัญของรัฐ และผลของการเจรจาจัดทำหลักเขตแดนระหว่างกัมพูชาและประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงอีกประการเกี่ยวข้องกับระยะเวลาของผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย ซึ่งลดลงเหลือ ๙ เดือน จาก ๑๒ เดือน ในทีโออาร์ฉบับเดิม เนื่องจากอินโดนีเซียเหลือเวลาการเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนอีกแค่ ๙ เดือน

“กัมพูชาเห็นด้วยอย่างยิ่งกับทีโออาร์ฉบับใหม่และได้ตอบรับในทางบวกไปยังอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันพุธ” ฮุน เซน กล่าว

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website